So zármutkom oznamujeme, že dňa 4. 3. 2019 zomrel prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., dlhoročný šéfredaktor časopisu Lekársky obzor

prof. Šašinka

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri