Pôvodné práce/Original article
Vladimír DVOROVÝ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Anna EGNEROVÁ: Epidemiologické, terapeutické a ekonomické aspekty
artériovej hypertenzie v okrese Trebišov/Epidemiologic, therapeutic and economic aspects of the arterial hypertension
in district Trebišov
Mário LEŽOVIČ: Analýza poskytovania služieb dlhodobej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku/The analyze
of the long term care in selected Slovak health care facilities
Prehľady/Overviews
Renáta MIKUŠOVÁ, Ivan VARGA, Štefan POLÁK: Funkčná morfológia mikroprostredia týmusu so zameraním na Hassallove telieska/Functional morphology of the thymus microenvironment focused on Hassall´s corpuscles
Ján MURÍN: Predsieňová fibrilácia - čo je tu nového?/Atrial fibrillation- what is new?
Verejné zdravotníctvo/Public health
Róbert OCHABA, Ivan BIELIK: Ekonomika kontroly tabaku a alkoholu vo vzťahu ku kontrole nelegálnych drog/Alcohol
and tobacco control economics in relation to drug control
Medicínske aktuality/Medical actualities
Miroslav ŠAŠINKA: Budúcnosť zdravotníctva je v zavádzaní eHealth systémov/Health future is in eHealth systems
Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Renáta MIKUŠOVÁ, Ivan VARGA, Štefan POLÁK: Funkčná morfológia týmusu/Functional morphology of the thymus
Osobnosti/Personalities
Viera FÁBRYOVÁ: Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc./Michal Horňák, M.D., PhD., Prof.
Registre
Ester KOVÁČIKOVÁ: Autorský register/Author's register 2009
Miroslav ŠAŠINKA: Vecný register/Card index 2009
Autodidaktický test/Autodidactic test
Čo sme si prečítali za Vás/Medical news