Lekársky obzor 4/2017Editoriál
KOVÁCS, L.: „Matúšov“ efekt


Pôvodná práca
Viktor Jankó, László Kovács: Genetický polymorfizmus zložiek vrodenej imunity a náchylnosť k infekciám močových ciest

Prehľad/Overview
László Kovács, Viktor Jankó: Súčasný manažment vezikoureterového refluxu u detí        
Katarína Prochotská, Pavol Kunovský,  László Kovács: Farmakologická liečba primárnej hypertenzie u detí


Kazuistika
Katarína Kušíková, Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, Angelika Vasiľová, László Kovács:  „Nevinná“ renálna glukozúria zapríčinená novou mutáciou        
Gabriela HRČKOVÁ, Zuzana KIZEKOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER, Jiří ŠTIKA, Peter VASOVČÁK, Denisa ILENČÍKOVÁ, László KOVÁCS: Autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek – vždy iná, a predsa vždy tá istá


História medicíny
László Kovács: Diagnostika a liečba nefrotického syndrómu u detí v dejinách


Lekársky obzor 4/2017