Lekársky obzor 2/2018Pôvodné práce
Mária HAMILTON, Štefan HRUŠOVSKÝ, Andrej KARAMAN, Soňa WIMMEROVÁ: Rizikové faktory ťažkého skorého poškodenia obličiek po transplantácii pečene        
Zuzana ŽILINSKÁ, Ján BREZA ml., Miroslava SERSENOVÁ, Martin CHRASTINA, Branislav TREBATICKÝ, Ján BREZA st.: Skorá diagnostika a liečba cievnych komplikácií po transplantácii obličky        
Ľuboslav BEŇA, Tatiana BALTESOVÁ, Igor GAĽA: Nechirurgické komplikácie po transplantácii obličky        


Kazuistika
Daniela VADKERTI, Darina CHOVANCOVÁ, Iveta HARTMANNOVÁ, Ľubica PEJHOVSKÁ, Ján CHANDOGA: Hypotonický syndróm u novorodenca     

   
Prehľad
Tatiana KIMÁKOVÁ, Marián BERNADIČ: Vybrané determinanty zdravia     

   
Vedecká aktualita
Michal Bernadič, Róbert Duchoň, Eva Rovenská, Miroslav Tomáš, Daniel Pinďák: Kolorektálny karcinóm: najčastejší zhubný nádor v Maďarsku a na Sovensku. Nový pohľad na etiopatogenézu      

  
Predstavujeme nové knihy
Mikuláš HRUBIŠKO: Viera Fábryová a kolektív: Anémie        


CONTENT 2/2018

Original papers
Mária HAMILTON, Štefan HRUŠOVSKÝ, Andrej KARAMAN, Soňa WIMMEROVÁ: Risk factors of early severe kidney injury after liver transplantation        
Zuzana ŽILINSKÁ, Ján BREZA ml., Miroslava SERSENOVÁ, Martin CHRASTINA, Branislav TREBATICKÝ, Ján BREZA st.: Early Diagnosis and Treatment of Vascular Complications after Renal Transplantation        
Ľuboslav BEŇA, Tatiana BALTESOVÁ, Igor GAĽA: Non-surgical Complications following Kidney Transplantation        


Case report
Daniela VADKERTI, Darina CHOVANCOVÁ, Iveta HARTMANNOVÁ, Ľubica PEJHOVSKÁ, Ján CHANDOGA: Neonatal hypotonic syndrome       

 
Overview
Tatiana KIMÁKOVÁ, Marián BERNADIČ: Selected Determinants of Health        


Topical news
Michal Bernadič, Róbert Duchoň, Eva Rovenská, Miroslav Tomáš, Daniel Pinďák: Colorectal carcinoma: World‘s highest incidence in Hungary and Slovakia. New view on etiopathogenesis      

  
New book
Mikuláš HRUBIŠKO: Viera Fábryová a kolektív: Anémie


Lekársky obzor 2/2018 - na čítanie

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri