Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Partneri