Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 1/2009 Obsah Lekárskeho obzoru 1/2009

Obsah Lekárskeho obzoru 1/2009

E-mail Tlačiť PDF

Editorial

Igor RIEČANSKÝ: Obzretie za Lekárskym obzorom v roku 2008/Looking back to at Lekársky obzor in 2008

Pôvodné práce/Original article

Martina ValachoviČová, Marica KrajČoviČová-KudláČková: Vplyv výživy na oxidačné poškodenie lipidov, bielkovín a DNA/Influence of the nutrition on the oxidative disturbance of the lipids, proteins and DNA

Juraj OLEJNÍK, Michal GERGEL, Katarína SVITKOVÁ: Nutrícia  v liečbe  ťažkej  akútnej  pankreatitídy/Nutrition in the treatment of severe acute pancreatitis

Marta BABÁLOVÁ, Jana  BLAHOVÁ,  Nataša BARTONÍKOVÁ, N., Petr JEŽEK, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ: Variabilita prenosnej rezistencie na antibiotiká u vybraných mikróbov od pacientov hospitalizovaných v dvoch veľkých zdravotníckych zariadeniach/Variability of the transferable antibiotic resistance in some bacteria from patients hospitalized in two big health institution

Prehľady/Overviews

Igor RIEČANSKÝ: Obehový systém v starobe a najčastejšie srdcovo-cievne choroby v tomto veku/Circulatory system in the aging and the most frequent cardiovascular diseases in the elderly

Katarína VICIANOVÁ, Oľga ČERVEŇOVÁ: Prirodzená výživa (materské mlieko) v súčasnosti a jej vplyv na zdravie dieťaťa/
Present-day natural nutrition (mother´s milk) and its effect upon the child´s health

Jaroslav KRESÁNEK, Blažena CAGÁŇOVÁ, Silvia PLAČKOVÁ, Zora KLOBUŠICKÁ: Využitie mimotelovej eliminácie v toxikológii/Extracorporeal elimination use in toxicology

Vladimír URBÁNEK, Igo KAJABA, Marica KUDLÁČKOVÁ, Irena SALKAYOVÁ, Martina VALACHOVIČOVÁ: Aktuálna výživa a novo navrhnuté odporúčané výživové dávky pre veslárov/The actual nutrition and new recommended dietary allowance for rower

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin podávania anabolických látok/Crime of abusus anabolic drugs

Verejné zdravotníctvo/Public health

Ivan BIELIK: Novoročné stretnutie pracovníkov SZU s rektorom a ministrom zdravotníctva/A New year meeting of Slovak Medical University with rector and ministry of the health

Medicína na webe/Medical web

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Národná transfúzna služba Slovenskej republiky/National transfusion service of Slovak republic

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, Víťazoslav BELAN, Anton ŠOKA, Boris RYCHLÝ, Adriana GREGUŠOVÁ, Michal R. PIJÁK, Jaroslav ULICKÝ: Diagnostika hepatocelulárneho karcinómu/Diagnosis of hepatocellular carcinoma

Autodidaktické testy/Autodidactic tests

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 11:55  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok