Okrem štandardných metód hodnotenia osteoporózy na základe klinických prejavov, rtg. a ďalších zobrazovacích metód, laboratórnych vyšetrení, gamagrafie a hlavne denzitometrie je ortopéd nútený hodnotiť kvalitu kosti a osteoporózu počas operačného výkonu (1, 2). Na základe stavu kosti a osteoporózy sa definitívne rozhoduje o type operácie, hlavne o spôsobe fixácie kosti a určuje následný rehabilitačný a antiosteoporotický liečebný plán (3, 4).

Názorným príkladom hodnotenia osteoporózy je implantácia totálnej endoprotézy kolena. Pri sklerotickom kostnom tkanive je pre fixáciu endoprotézy nutné vykonať návrty, pri normálnej kosti možno použiť necementovanú totálnu endoprotézu (TEP), pri osteoporóze 1. stupňa možno indikovať hybridnú TEP, pri osteoporóze 2. stupňa cementovanú povrchovú TEP, pri osteoporóze 3. stupňa povrchovú TEP a ak je aj instabilnosť, potom cementovanú TEP "constrain" alebo "semiconstrain". Pri implantácii TEP kolena sa resekujú príslušné epifýzy femuru a tíbie. Odhaľuje sa veľká plocha spongióznej kosti, na ktorej možno opísať stav kostného tkaniva. Autori uvádzajú hodnotenie kvality kosti a osteoporózy, ako ho používajú vo svojej praxi, na príklade rôznych operačných nálezov pri implantácii TEP kolena.

Peroperačná klasifikácia kvality kosti (POKKK)

POKKK +1° - kortikalis je hrubšia, kosť je sklerotická, sekanie dlátom je ťažké - typ subchondrálna skleróza, osteopetróza (obr. 1, 2)

POKKK 0° - norma- periost adheruje pevne, kortikalis je primeranej hrúbky,  kosť je tvrdá, trepanácia možná dlátom a kladivom, svalové úpony sú pevné, svaly primerané, normálne krvácanie (obr. 3).

POKKK -1° - kortikalis je normálnej hrúbky,  kosť je mäkšia, po trepanácii nevyteká žltá tuková tekutina, zo spongiózy presakuje krv, periost, svalové úpony a svaly sú primerané, krvácanie normálne alebo zvýšené (obr. 4).

POKKK -2° -  kortikalis je tenšia, kosť je mäkšia, po trepanácia dlátom a kladivom malým násilím vyteká žltá viskózna priehľadná, tuková tekutina, periost ľahko presiaknutý, svalové úpony a svaly sú s náznakom atrofie, krvácanie je normálne alebo znížené (obr. 5).

POKKK -3° - kortikalis je tenká, kosť je mäkká, trepanácia dlátom bez kladiva, vyteká žltá viskózna priehľadná, tuková tekutina, periost je presiaknutý, svalové  úpony atrofické, svaly v blízkosti kosti sú atrofické, atonické, bledšie, krvácanie je znížené (obr. 6 - 8).

Osteoporosis and intraoperative bone quality assessment [IOBQA]

Jozef VOJTAŠŠÁK, jun., Jozef VOJTAŠŠÁK, sen.


 

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Partneri