Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 1/2011 Je medicína na webe... medicínou?

Je medicína na webe... medicínou?

E-mail Tlačiť PDF

Is the medicine on the web... Medicine?

V priebehu vývoja v čase pojmy a výrazy v jednotlivých jazykoch nadobúdajú nové významy. Tento vývoj ovplyvňuje hovorená reč, jazyk v médiách, literatúra, umenie. Na významy slov, ich posuny i na novotvorbu slov vplýva rozvoj vedných a spoločenských disciplín, i cielené inštitucionálne ovplyvňovanie jazyka.

Okrem sémantických posunov sa mení aj gramatika, syntax, štýly, ktorými sa hovorí. V nedávnej minulosti aj Slovensko inštitucionalizovalo úradný jazyk, ako je to v Európe bežné. Vo Francúzsku sa každoročne zverej­ňuje zoznam nových slov. Uveďme aspoň jeden príklad. V mnohých jazykoch sa zaužíval výraz CD-ROM. Vo francúzštine sa už zaužívalo nové slovo mužského rodu: (le) cédérom. U nás existuje zaužívané cédéčko, ktoré prišlo z Ameriky cez Česko.

Najmasívnejší vplyv na jazyk má v súčasnosti internet. Vznikajú desiatky nových pojmov, ktorým by pred niekoľkými rokmi nik nerozumel. V minulom storočí sa nedalo nikam preklikať, nedalo sa nič vy­gúgliť, nedalo sa zasejvovať, ba ani len preposlať.

Vzniká húština nikov, blogov, spamov, džankov (alebo junkov?). A ako je to s medicínou na webe?

Medicínu si dnes ťažko možno predstaviť bez angličtiny alebo ďalšieho spomedzi niekoľkých málo svetových jazykov, ako je nemčina, španielčina, talian­čina či francúzština. Je to práve kvôli internetu, ktorý je obrovskou svetovou – aj medicínskou – knižnicou. Internet je v prvom rade anglický, aj napriek tomu, že sám ponúka automatické multilingválne preklady, ktoré sa čoraz viac zdokonaľujú.

Kliknutie na medicínu či vyhľadanie cez kľúčové slovo medicína vás však paradoxne nezavedie nevyhnut­ne k medicíne. Ba často vás zavedie úplne inam. S väčším či menším prekvapením zistíte, že existuje ájúrvédska medicína, alternatívna medicína, manuálna medicína, integrovaná medicína, germánska nová medicína, tradičná čínska medicína, estetická medicína, holistická medicína, klasická medicína... Ďalšia húština pojmov, ktoré majú nové významy. Niektoré z týchto pojmov sú medicína, iné sú blízke medicíne, ďalšie však nemajú s medicínou nič spoločné.

Webové strany o medicíne – či o medicínach s rozličným významom – vedú štátne a verejnoprávne inštitúcie, obchodné firmy, farmaceutické firmy, webové noviny, no často ich vedú jednotlivci – nadšení lekári, farmaceuti, obchodníci, niektoré vedú pôvodne stavební či elektrotechnickí inžinieri, magistri i ľudia bez medi­cínskeho vzdelania. Vynára sa i pojem podvodníkov či šarlatánov.

Internet je všeobecný komunikačný nástroj, ktorý sám osebe neobsahuje ani pravdu, ani nepravdu. Medicínski pracovníci dobre poznajú bezpečné cesty k informáciám na webe. Laikom neostáva nič iné, ako byť ostražití a kritickí. Jednou z úloh odbornej verejnosti je aj udržiavanie takejto ostražitosti a kritickosti.

Štefan Hrušovský
Miroslav Šašinka

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok