Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 1/2011 Lineárny urýchľovač SZU

Lineárny urýchľovač SZU

E-mail Tlačiť PDF

V Trenčíne-Záblatí bolo 18.1. 2011 v slávnostne otvorené Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnym urýchľovačom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Otvorenie tohto pracoviska bolo zavŕšením etapy sfunkčnenia pracoviska a zároveň začiatkom čin­nosti jeho jednotlivých častí. Na otvorení sa zúčastnili členovia vedenia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedení rektorkou prof. PhDr. Danou Farkašo­vou, CSc., čestný rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., generálny riaditeľ elektrotechnického výskumného a projektového ústavu a.s., doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prorektor pre informatizáciu Trenčianskej univerzity, doc. Ing. Oto Barborák, CSc., generálny riaditeľ KERA­MING s.r.o., Dušan Jasečka a ďalší hostia.

Pri slávnostnom prestrihnutí pásky, symbolizujúcim otvorenie pracoviska vyjadrila rektorka SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., potešenie nad spustením pracoviska do prevádzky. Poďakovala sa všetkým, ktorí sa pričinili o to, že SZU získala vysoko špecializované a zároveň na Slovensku ojedinelé pracovisko. Pri tejto príležitostiosobitne vyzdvihla úlohu čestného rektora SZU, vtedy rektora SZU, prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., ktorý bol iniciátorom získania a dobudovania priestorov pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu.

„Univerzitné vedecko-výskumného pracovisko sa svojím potenciálom stávadôležitou súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity“ povedala rektorka SZU prof. Farkašová a dodala, že aj „jeho umiestnenie v Trenčíne ho predurčuje na rozvoj spolupráce s domácimi univer­zitami a ďalšími partnermi“. Pracovisko svojím poslaním v oblasti vedy a výučby bude mať eminentný záujem na účasti v domácich azahraničných projektoch. Práve tu sa využijú „výborné kontakty z členstva v medzi­národných organizáciách“, potvrdila rektorka SZU prof. Farkašová.

Cieľom činnosti univerzitného vedecko-výskumného pracoviska bude predovšetkým rozvinúť vývojové progra­my v oblasti využívania zdroja ionizačného žiarenia – elektrónového zväzku na modifikáciu materiálov a látok v oblasti zdravotníckej techniky, potravinárskeho prie­myslu a biológie.


Martin Urmanič,
Andrea Fialová

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok