Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 1/2011 Obsah časopisu Lekársky obzor 1/2011

Obsah časopisu Lekársky obzor 1/2011

E-mail Tlačiť PDF

Editorial

Dana FARKAŠOVÁ: Slovenská zdravotnícka univerzita v r. 2011/Slovak Medical University in 2011         3
Igor RIEČANSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: 60. ročník Lekárskeho obzoru/Medical Horizon 60th anniversary         4

Pôvodné práce/Original article

 

Gabriela BERNASOVSKÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Michaela ŠTUGELOVÁ, Martin DEMEŠ, Viera SMETANOVÁ,  Miroslav ŽIGRAI: Hyponatriémia  – prediktívny faktor úmrtia hospitalizovaných pacientov s cirhózou  pečene/Hyponatremia – predictive mortality factor in hospitalized patients with hepatic cirrhosis         7
Andrej KOVÁČ, Roman KOVÁČ, Alexandra Fülöpová, Miroslava SÁRENÁ, Michal BOJNICKÝ, Mário  LEŽOVIČ: Úroveň vedomostí uchádzačov o špecializačné štúdium Master of public health/Level  of knowledge candidates of specialized study Master of public health         14

Prehľady/Overviews

Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ: Aktuálne problémy hyperurikémie/Actual problems  of the hyperuricaemia         18
Viera FÁBRYOVÁ: Súčasné   trendy   vo   vývoji   náhrad  krvi   a   kyslíkových   liekov/The recent trends  in the development of blood substitutes and oxygen therapeutic drugs         27
Jana BLAHOVÁ, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Radko Menkyna, Ivan  ROVNÝ: Niektoré problémy rezistencie  mikróbov na antibiotiká/Some problems of antibiotic  resistance of microorganisms         31
Milan SEMAN: Hrozia nám cholerové infekcie?/Are we going to be exposed to cholera threat?          36
Daniela MIHINOVÁ, Elena PIECKOVÁ: Sekundárne metabolity mikromyciet – mykotoxíny a ich biologické  účinky/The secondary metabolites of microscopic fungi – mycotoxins and their biological effects         40

Kazuistika

Darina BUZÁSSYOVÁ, Rudolf RIEDEL, Monika GREŠÍKOVÁ, Marián HARGAŠ, Tibor ŠAGÁT, Soňa DROBNÁ: Ceprotin v liečbe sepsy u detí/Ceprotin in treatment of sepsis in children         46

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Miroslav ŽIGRAI, Adriana GREGUŠOVÁ, Gabriela BERNASOVSKÁ: Ultrasonografia transplantovanej pečene: parenchýmové zmeny a tekutinové  kolekcie/Ultrasonography of transplanted liver: parenchyma  changes and fluid collections          51

Medicína na webe

Medicínska aktualita

Osobnosti/Personalities


 

Celý časopis Lekársky obzor 1/2011 na prečítanie

Get free Adobe Flash player

Posledná úprava Streda, 23 Január 2013 11:41  

Login Form


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok