Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2015 Lekársky obzor 11/2015 Lekársky obzor 11/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 11/2015 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Lekársky obzor 11/2015Editoriál

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Medicína, celoživotné vzdelávanie/Medicine – study all the life

Pôvodná práca/Original article

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Záchyt chromozómových anomálii u 660 párov s poruchami reprodukcie/Detection of chromosomal anomalies in 660 couples with reproductive disorders

 

Prehľad/Overview

Katarína ZÁVODNÁ, Regina LOHAJOVÁ BEHULOVÁ, Olívia HAMIDOVÁ, Michal KONEČNÝ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Kolorektálny karcinóm z pohľadu molekulového genetika/Molecular aspects of colorectal carcinoma        
Ján RADVÁNSZKY, Gabriel MINÁRIK, Tomáš SZEMEŠ, Michal KONEČNÝ, Ľudevít KÁDAŠI: Interpretácia klinického významu sekvenčných variantov v molekulovej genetike/Interpretation of clinical significance of sequence variants in molecular genetics        
Robert PETROVIČ, Ján CHANDOGA, Lívia KOTYSOVÁ, Mária FISCHEROVÁ, Daniel BÖHMER, Darina ĎUROVČÍKOVÁ, Andrea PASTORÁKOVÁ: Molekulovo-genetická  podstata a diagnostika epigenetických ochorení s poruchou imprintingu/Epigenetic disorders with imprinting abnormality - overview and molecular genetic diagnostics

Kazuistika/Case report

Michaela PIETRZYKOVÁ, Iveta MLKVÁ, Martina HIKKELOVÁ: Epizodická ataxia typ 2 – úskalia v diagnostike dedičných ataxií/Episodic ataxia type 2 - Pitfalls in the diagnosis of hereditary ataxias        
Darina ĎUROVČÍKOVÁ, Slávka MACHALOVÁ, Regina BEHULOVÁ, Katarína ZÁVODNÁ: Beckwithov-Wiedemanov syndróm (BWS) – zriedkavá imprintingová choroba/Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS) - a rare imprinting disease

Osobnosti medicíny/Medical persons

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Prof.  MUDr. Viliam IZAKOVIČ, CSc.

Miniatlas

Veronika VYSKOČILOVÁ, Milan VYSKOČIL,  Zuzana PEKAROVIČOVÁ: Pyoderma gangrenosum ako extraintestinálny prejav ulceróznej kolitídy/Pyoderma gangrenosum as an extraintestinal manifestation of  ulcerative colitis

Lekársky obzor 11/2015

Posledná úprava Pondelok, 06 Marec 2017 11:51  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok