Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2015 Lekársky obzor 12/2015 Lekársky obzor 12/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 12/2015 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Lekársky obzor 12/2015Editoriál

Ingrid SCHUSTEROVÁ: Kardiovaskulárne choroby v mladej populácii/Cardiovascular diseases in the young population

Pôvodná práca/Original article

Panagiotis ARTEMIOU, Boris BILÝ, Nicholas CHAROKOPOS, Ioannis CHRYSOGONIDIS, Ioannis PASHALIDIS, František SABOL: Spojitosť sérových koncentrácií CRP a Il-6 s veľkosťou aneuryzmy vzostupnej a zostupnej hrudnej aorty/The association of the serum CRP and IL-6 levels with the ascending and descending thoracic aortic aneurysmal size        
Eva JOPPOVÁ, Denisa KOČIŠOVÁ, Nina FATULOVÁ, Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, Milan KUCHTA, Ingrid SCHUSTEROVÁ: Subklinický zápal, artériová tuhosť a intimo-mediová hrúbka karotíd u adolescentov s nadváhou a obezitou/ Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial carotid thickness in adolescents with overweight and obesity/ Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial carotid thickness in adolescents with overweight and obesity


Veronika VARGOVÁ, Veronika FIALKOVÁ: Primárny Raynaudov fenomén a akrocyanóza v ambulancii pediatrického reumatológa: retrospektívna analýza súboru 27 pacientov/Primary Raynaud´s phenomenon and acrocyanosis in the paediatric rheumatology out-patient clinic: A retrospective study of 27 patients        
Lukáš ŠIMKO, Radoslav ZAMBORSKÝ, Martin BOHÁČ, Palo MACHO, Zuzana GABRIELOVÁ:  Moderná liečba syndrómu karpálneho tunela/Modern therapy of the carpal tunnel syndrome        
Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, Monika JARČUŠKOVÁ, Milan KUCHTA, Jana HOLUBČÍKOVÁ, Eva JOPPOVÁ, Denisa KOČIŠOVÁ, Jozef GONSORČIK, Peter GÁŠPÁR, Panagiotis ARTEMIOU,  Ingrid SCHUSTEROVÁ: Prevalencia inzulínovej rezistencie u adolescentov košických stredných škôl s obezitou a nadváhou/Prevalence of insulin resistance in obese and overweight high-school students in Kosice        
Denisa KOČIŠOVÁ, Eva JOPPOVÁ, Nina FATULOVÁ, Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, Milan KUCHTA, Ingrid SCHUSTEROVÁ: Steatóza pečene a súčasný výskyt kardiovaskulárnych rizikových faktorov v populácii adolescentov/Liver steatosis and co-incidence of cardiovascular risc factors in adolescent population        
Norbert TORMA, Mária FRANKOVIČOVÁ, Viera LACKOVÁ, Galina KOPOLOVETS: Hybridná liečba kŕčových žíl dolných končatín/Hybrid therapy of lower extremities varices insuficiency

 

Prehľad/Overview

Peter GÁŠPÁR, Claudia GIBARTI, Jozef GONSORČÍK, Ingrid SCHUSTEROVÁ, Alžbeta TOHATYOVÁ, Mikuláš HUŇAVÝ: Neinvazívna diagnostika koronárnej aterosklerózy komputerovou tomografiou – súčasnosť a perspektívy/Non-invasive diagnosis of coronary atherosclerosis using computed tomography- present and perspectives        
Juraj HEDVIG: Pľúcna hypertenzia u detí/Pediatric pulmonary hypertension

MiniAtlas

Lukáš ŠIMKO, Piotr ZAGORSKI, Palo MACHO, Zuzana GABRIELOVÁ: Operačné postupy v liečbe syndrómu karpálneho tunela/Operations methods in carpal tunel syndrome therapy

Lekársky obzor 12/2015

Posledná úprava Pondelok, 06 Marec 2017 11:52  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok