Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011
Lekársky obzor 2011

Časopis Lekársky obzor, rok 2011. ISSN 0457-4214. V každom čísle získajte 2 kredity SACCME

Prosíme autorov, aby pri citáciách z tohto webu použili v prvom rade citáciu z časopisu a na záver uviedli ...Dostupné na webe www.herba.sk

Redakčná rada: Predseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc., (Bratislava); Podpredseda: doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof., (Bratislava); Členovia: doc. MUDr. M. Bernadič, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. MUDr. J. Breza, DrSc., (Bratislava); doc. MUDr. I. Erdelský, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. PhDr. D. Farkašová, CSc., (Bratislava); doc. MUDr. J. Hinšt, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. dr. med. habil. Kalina Kawecka-Jaszcz, (Krakov); MUDr. Ján Kazár, DrSc., (Bratislava); prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., (Bratislava); prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc., (Praha); prof. MUDr. K. Matoušovic, DrSc., (Praha); prof. MUDr. Ľ. Lisý, DrSc., (Bratislava); doc. MUDr. M. Májek, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. MUDr. V. Miháľ, CSc., (Olomouc); prof. F. Mühlbacher, M.D., (Viedeň); doc. MUDr. J. Olejník, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. MUDr. T. Šagát, CSc., (Bratislava); prof. MUDr. P. Šimko, CSc., (Bratislava); prof. MUDr. J. Štencl, CSc. (Bratislava); Vedúci redaktor: Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.; Zástupca vedúceho redaktora: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. SVS.; Odborný redaktor: doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc.; Výkonní redaktori: MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

Vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v Zdravotníckom vydavateľstve Herba, spol. s r.o., Limbová 12, 833 03 Bratislava. Index. číslo 40341; Evidenčné číslo EV 142/08; tel. 02/5477 6683

Adresa redakcie: Limbová 12, 833 03 Bratislava, 02/5936 0227, P.O. BOX 53, 837 53 Bratislava 37, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; Vychádza 12-krát do roka. Celoročné predplatné 13,94 Eur (420 Sk)

Objednávky na predplatné prijíma:
Zdravotnícke vydavateľstvo Herba,
Limbová 14, 833 03 Bratislava,
tel./fax: 02/5477 6683
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , www.herba.sk

Inzercia: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok