Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2015
Lekársky obzor 2015

Časopis Lekársky obzor, rok 2015. ISSN 0457-4214. V každom čísle získajte 2 kredity SACCME

  • Prosíme autorov, aby pri citáciách z tohto webu použili v prvom rade citáciu z časopisu a na záver uviedli ...Dostupné na webe www.herba.sk

Redakčná rada: Predseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc. (Bratislava); Podpredseda: doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof. (Bratislava); Členovia: prof. MUDr. M. Bernadič, CSc. (Bratislava); prof. MUDr. J. Breza, DrSc. (Bratislava); doc. MUDr. I. Erdelský, CSc., mim. prof. (Bratislava); prof. PhDr. D. Farkašová, CSc. (Bratislava); doc. MUDr. J. Hinšt, CSc., mim. prof. (Bratislava); prof. dr. med. habil. Kalina Kawecka-Jascz (Krakov); MUDr. Ján Kazár, DrSc. (Bratislava); prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc. (Bratislava); prof. MUDr. P. Kukumberg, CSc. (Bratislava); prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc. (Praha); prof. MUDr. K. Matoušovic, DrSc. (Praha); prof. MUDr. Ľ. Lisý, DrSc. (Bratislava); doc. MUDr. M. Májek, CSc., mim. prof. (Bratislava); prof. MUDr. V. Miháľ, CSc. (Olomouc); prof. F. Mühlbacher, M.D. (Viedeň); prof. MUDr. J. Olejník, CSc. (Bratislava); prof. MUDr. P. Šimko, CSc. (Bratislava); prof. MUDr. J. Štencl, CSc. (Bratislava)  Vedúci redaktor: Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.; Zástupca vedúceho redaktora: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. SVS.; Odborný redaktor: prof. MUDr. T. Šagát, CSc. (Bratislava)   Výkonní redaktori: MUDr. Martin Uher, PhD., MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. Jazyková redaktorka: PhDr. Helena Bernadičová

Vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (IČO 00 165 361) v Zdravotníckom vydavateľstve Herba, spol. s r.o., Limbová 12, 833 03 Bratislava - Index. číslo 40341 - Evidenčné číslo EV 142/08

Adresa redakcie: Limbová 12, 833 03 Bratislava, 02/5936 0227, P.O. BOX 53, 837 53 Bratislava 37, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; Vychádza 12-krát do roka. Celoročné predplatné 13,94 Eur


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok