Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Chirurgické simulátory

E-mail Tlačiť PDF

Na internete sa možno dočítať o rozličných tréningových simulátoroch na získavanie technických zručností v medicínskych odboroch.

Na www.haptica.com je chirurgický simulátor ProMIS™ (obrázok 1). Používateľ – ba dokonca operačný tím – narába s virtuálnymi aj fyzickými modelmi a s ich kombináciou. Pri simulácii laparoskopického operačného výkonu sa dej sleduje na monitore, je možnosť zväčšovania a manipulácie s obrazom. Trénujú sa rozličné procedúry od všeobecnej chirurgie cez gynekologickú a pôrodnícku až po chirurgiu hrudníka. Pri simulácii sa používajú skutočné chirurgické nástroje, aké sú bežne v operačných sálach. Zariadenie spĺňa podmienky American College of Surgeons for Accreditation pre vzdelávacie inštitúcie I. a II. stupňa.

Základný program tréningu laparoskopických zručností zah?ňa laparoskopickú orientáciu, pri ktorej sa používateľ oboznamuje s virtuálnym priestorom prostredníctvom laparoskopického simulátora. V ?alšom, tentoraz fyzickom cvičení (so skutočným priestorom, nástrojmi a predmetmi) sa lekár cvičí v uchopení rozličných predmetov, prenáša ich z pravej ruky (inštrumentu) do ľavej a umiestňuje ich do určených polôh (nádobiek a pod.). Iné fyzické cvičenie je určené na posudzovanie tkanív: ich tuhosti, hrúbky a sily potrebnej na manipuláciu s nimi. Tréning s fyzickými modelmi pokračuje disekciou tkaniva určenej hrúbky a rozmerov, pričom mierka ukazuje reálny rozmer disekovaného tkaniva. ?alšia fyzická simulácia slúži na trénovanie držania nástrojov a sutúry. Program FLS (Fundamentals of Laparoscopic Surgery) je validizovaný SAGES/ACS. Ponúka tréning v kľúčových chirurgických úkonoch pri laparoskopickej fundoplikácii, pri ektopickej gravidite, anastomózy v kolorektálnej chirurgii, pri laparoskopickej apendektómii a cholecystektómii, pri prostatektómii a pri ?alších výkonoch. Laparoskopická kolektómia sa trénuje ako kompletný výkon kolektómie sigmoidea, či už rukami asistovaný, alebo úplne laparoskopický.

 

Systém je otvorený a prispôsobuje sa individuálnym potrebám. Je možnosť testovať rozličné procedúry a robiť videozáznamy. Meracie systémy zaznamenávajú čas, dráhy, rozmery a hospodárnosť pohybov. Po skončení úlohy má chirurg ihne? k dispozícii analýzu svojich schopností. Detailná metrika sa udáva pre celok, pre pravú a ľavú ruku, aj pre jednotlivé fázy výkonu. Používateľ má k dispozícii aj grafický playback, ktorý ukazuje presnú dráhu nástrojov počas úlohy. Pri fyzických modeloch si môže prezrieť videozáznam svojich činností. Jednotlivé úkony sa vyhodnocujú a bodujú, napr. uchopenie fixovaného cieľa, uchopenie pohybujúceho sa cieľa, udržanie pohybujúceho sa cieľa (tkaniva), uchopenie krvácajúceho bodu, zastavenie krvácania a pod. Porovnaním s maximálnym možným počtom úspešných úkonov sa určí percento úspešnosti. Chirurg má možnosť porovnať aktivitu a celkový čas používania pravej a ľavej ruky.

?alšie modely a spôsoby virtuálneho tréningu možno nájsť na webových stranách výskumných ústavov, univerzít či výrobcov. Dúfajme, že sa čoskoro dostanú do rúk aj slovenským chirurgom.

stefan.hrusovsky@chello.sk

sasinkam@stonline.sk

 

 

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 11:43  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok