Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 3/2009 Emeritný profesor, hosťujúci profesor a noví docenti na SZU

Emeritný profesor, hosťujúci profesor a noví docenti na SZU

E-mail Tlačiť PDF

Dňa 20. januára 2009 sa konalo druhé zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, na ktorom rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity a predseda Vedeckej rady SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. udelil čestný titul „profesor emeritus“ SZU prof. MUDr. Rastislavovi Dzúrikovi, DrSc., ktorému zároveň po?akoval za jeho celoživotné dielo, za všetko, čo urobil pre slovenskú medicínu, ako aj pre univerzitu. Profesor Dzúrik taktiež po?akoval za prejavenú dôveru a ohodnotenie svojej práce a prítomných členov Vedeckej rady SZU ubezpečil, že bude aj ?alej pracovať na dobrom mene univerzity.

Potom prvá prorektorka SZU a dekanka FOaZOŠ prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. informovala VR SZU o priebehu habilitačných konaní na fakulte. Stručne predstavila troch kandidátov – MUDr. Katarínu Gazdíkovú, PhD., ktorej habilitačná prednáška mala názov: Komplexná starostlivosť o pacientov s chronickou hepatitídou typu C. MUDr. Františka Gazdíka, CSc., ktorého habilitačná prednáška mala názov: Starostlivosť o pacientov s bronchiálnou astmou a ich liečba. MUDr. Jána Plutinského, CSc., ktorého habilitačná prednáška mala názov Využitie štandardov pri ošetrovaní pacientov s choroba pleury. Všetci menovaní plným počtom hlasov uspeli, ako v habilitačnej komisii, tak aj vo VR FOaZOŠ. Prof. MUDr. J. Štencl, CSc., predseda VR SZU, odovzdal kandidátom dekréty o udelení titulu docent v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Návrh na obsadenie funkcie hosťujúceho profesora na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU predniesol doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mim. profesor, prorektor pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov a vedecko-akademických hodností. Návrh docenta MUDr. Stanislava Oravca, CSc. bol schválený VR FZŠŠ 
14. 10. 2008. VR SZU predmetný návrh schválila.

New scientific-pedagogic grades in Slovak Medical University

Ivan Bielik

 

  

 

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 11:43  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok