Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 3/2010 Perkutánna dilatačná tracheostómia – atraktívna alternatíva chirurgickej tracheostómie

Perkutánna dilatačná tracheostómia – atraktívna alternatíva chirurgickej tracheostómie

E-mail Tlačiť PDF

Mechanická ventilácia pľúc cez zavedenú tracheál­nu kanylu je jedným zo základných terapeutických postupov v intenzívnej medicíne. U pacientov vyžadujú­cich dlhodobé zabezpečenie dýchacích ciest je alterna­tívou v translaryngovej intubácii vykonanie tracheostó­mie, ktorá má viacero výhod: lepšia tolerancia, spolupráca a komunikácia pacienta nevyžadujúceho vysoké dávky analgosedácie, zjednodušenie ošetrovateľskej starostli­vosti a menšiu iritáciu štruktúr supra- i sublaryngovo.

Tracheostómia je jedným z najstarších známych chirurgických výkonov, robí sa už 2000 rokov. Súčasná technika chirurgickej tracheostómie sa zásadným spôsobom nezmenila za posledných 100 rokov (3). Atraktívnou alternatívou k chirurgickej tracheostómii sa v ostatných 20 rokoch stala dilatačná perkutánna tracheostómia. Princíp vychádza zo Seldingerovej tech­niky kanylácie: po identifikácii tracheálneho priestoru ihlou sa do trachey zavedie drôtený vodič, na ktorom sa následne sadou dilatátorov alebo dilatačným forcepsom natupo vytvorí otvor v trachee, cez ktorý sa po vodiči zavedie kanyla (obr. 1-8) . Táto technika má viaceré výhody: možnosť -vykonať ju pri lôžku pacienta (eliminá­cia rizík transportu, ušetrenie zdrojov), minimálne poškodenie okolitého tkaniva a výborná tesnosť stómie, znížené riziko zápalu a krvácania stómie (1). Perkutánna dilatačná tracheostómia sa v dlhodobých sledovaniach spája so zníženou incidenciou krátkodobých a dlhodo­bých komplikácii v porovnaní s chirurgickou tracheostómiou a považuje sa za metódu voľby u kriticky chorých pacientov (2).

Percutaneous dilatational tracheostomy – attractive alternative to surgical tracheostomy

Matúš PAULINY, Eva CHRISTOVÁ, Jaroslava MACKOVÁ
(Z Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislava, prednosta doc. MUDr. Milan Májek, CSc.)

 

 

 

Posledná úprava Sobota, 26 Jún 2010 20:31  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok