Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 3/2010 Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

E-mail Tlačiť PDF

Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby je zaradený do tretieho dielu prvej hlavy osobit­nej časti Trestného zákona, v ktorej sú upravené trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie, jeho objektom je ochrana ľudského života a zdravia pred nebezpečen­­stvom zavlečenia nákazlivej ľudskej choroby. V § 163 a § 164 sú zakotvené dve skutkové podstaty šírenia nákazlivej ľud­skej choroby :

1.    úmyselné spôsobenie alebo zvýšenie nebezpečen­stva zavlečenia či rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,
2.    spôsobenie alebo zvýšenie nebezpečenstva zavle­čenia či rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby z nedbanlivosti.

Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby sa vzťahuje na prípady úmyselného či nedban­livostného spôsobenia alebo zvýšenia nebezpečenstva zavlečenia, resp. rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľud­skej choroby (ich výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SSR č. 105/1987 Zb.); na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti sa vyžaduje bezprostredné nebezpečenstvo nakazenia nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou, pretože tu ide o tzv. ohrozovací trestný čin, pri ktorom nie je rozhodujúce, či bude, alebo nebude mať následky, či budú osoby aj skutočne nakazené.

Pod pojmom zavlečenie sa rozumie vyvolanie výsky­tu nebezpečenstva nákazlivej ľudskej choroby v oblas­tiach, kde sa doposiaľ takáto choroba nevyskytovala. Rozšírením choroby sa rozumie zvýšenie nebezpečenstva jej výskytu a expanzie v oblastiach, kde sa už epidemiologicky vyskytuje.

Nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou je choroba, ktorá je zakotvená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti č. 105/1987 Zb., ako napríklad AIDS, besnota, botulizmus, čierny kašeľ, meningokoková menin­gitída, mor, kiahne (variola vera), prenosná detská obrna, salmonelóza, šarlach, tetanus, tuberkulóza, brušný týfus, záškrt alebo žltá zimnica (pokračovanie v nasledujúcom čísle).

Crime of dangerous human infection disease spreading

Jozef TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ, Karol TÓTH
(Z Katedry medicínskeho práva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave,  vedúci  prof. JUDr. K. Tóth, PhD., MPH)

 

Posledná úprava Sobota, 26 Jún 2010 20:32  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok