Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

XX. Getlíkov deň

E-mail Tlačiť PDF

Slovenská zdravotnícka univerzita FZŠŠ, Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka SZU, FNsP Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a Slovenská pediatrická spoločnosť usporiadali dňa 18. marca 2010 jubilejnú celoslovenskú pracovnú konferenciu s medzinárodnou účasťou k nedožitým 94. narodeninám prof. Getlíka: XX. GETLÍKOV DEŇ. Koordinátormi vedeckého pro­gra­mu boli prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., MUDr. Ivo Topoľský, MUDr. Júlia Hrachová, PhD.

Konferencia sa konala v priestoroch FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11 v Bratislave. Konferenciu otvorila jej prezidentka, vedúca Katedry pediatrie SZU doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. profesorka. Na úvod privítal vzácnych hostí, ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho, MPH, Magnificenciu, rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc., dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., ako aj menovite ďalších vzácnych hostí prítomných z celého Slovenska.

Potom odovzdala slovo ministrovi zdravotníctva. Ten vo svojom krátkom vystúpení pozdravil pracovnú kon­ferenciu a vyjadril presvedčenie, že aj dnešné rokovanie bude ešte lepšie, ako minulé a budúce zasa lepšie, ako súčasné. Potom o slovo poprosila pána rektora, ktorý prítomných pozdravil nielen vo svojom mene, ale v mene celej našej univerzity, ktorá si tento rok pripomína už

58. výročie svojho vzniku. Vyjadril presvedčenie, aby jej pracovníci urobili všetko preto, aby krivka vzdelania, aj napriek zložitej dobe, nešla dolu, ale naopak. Aby boli vytvorené všetky predpoklady k ich vzdelávaniu, a aby ľudia na sebe aj naďalej mohli a chceli pracovať. Dekan FZŠŠ a prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti prof. Šagát prítomným pripomenul, že dnes vystupuje nie z pozície nadriadeného, ale ako ich priateľ a spolupracov­ník. Povedal, že profesor Getlík bol pre neho symbolom morálky, etiky a preto aj mnohí, ktorí mali tú česť s ním pracovať dosvedčia, že jeho žiarivý príklad všetkých čoraz viac oslovuje. Svoj prejav zakončil spomienkou, že vždy, keď úspešne atestovali noví pediatri, im povedal známu vetu: „Kolegovia a kolegyne, tie vedomosti, ktoré ste nadobudli, použite na prospech detí“.

Getlíkov deň si vybudoval dlhoročnú tradíciu a patrí k najúspešnejším celoslovenským akciám Slovenskej pediatrickej spoločnosti. To sa odrazilo aj v účasti, ktorá dosiahla temer neuveriteľných 500 účastníkov z celého Slovenska. V prednáškach vystúpili s atraktívnymi témami vedúci a pracovníci nielen všetkých slovenských pediatric­ký kliník, ale aj vedúci  a pravocníci kliník z Brna a Olo­mouca. O tom, že prednášky priniesli skutočnú záplavu nových vedo­mostí svedčí aj záujem poslucháčov, ktorí zostali až do úplného skončenia konferencie.

Ivan Bielik
Miroslav Šašinka

 

 

Posledná úprava Sobota, 26 Jún 2010 20:08  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok