Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 5/2011 Obsah časopisu Lekársky obzor 5/2011

Obsah časopisu Lekársky obzor 5/2011

E-mail Tlačiť PDF

Editorial
Peter KRIŠTÚFEK: Rok 2010  bol  rokom  pľúc/2010 was lungs year          195

Pôvodné práce/Original article

Edita HORŇÁKOVÁ, Rafael REDHAMMER, Mária LISÁ, Štefan URBAN, Václav STARÝ, Ladislava WSÓLOVÁ:
Test kontroly astmy/Asthma control test         196
Diana BARTOVICOVÁ: Hemoptýza  u hospitalizovaných pacientov na Klinike pneumológie a ftizeológie FN v Trnave v rokoch 2008 – 2009/Haemoptysis in patients hospitalized at the Department of Pneumology and phtiseology Trnava University between 2008-2009         201
Dorota ZLOCHOVÁ: Transplantácia pľúc u  pacientov s cystickou fibrózou/Lung transplantation in patients with cystic fibrosis         205

 

Prehľady/Overviews

Jana BENDOVÁ: Pacient s kašľom v ambulancii všeobecného lekára/Patient with cough in general practice          209
Lenka DUCHOŇOVÁ, Igo KAJABA, Ernest ŠTURDÍK: Biochémia, fyziológia výživy a patofyziológia obezity/Biochemistry, nutrition physiology and pathophysiology of obesity         214
Roman BLAHUTA, Peter STANKO: Indikácia vyšetrení v orofaciálnej oblasti pri podozrení na Sjögrenov syndróm/Indications of examinations in the orofacial area when suspecting the Sjögren syndrome         221

Kazuistika/Case report

Alica SLIVKOVÁ, Marián SLIVKA: Hyponatriémia po oxkarbazepíne/Hyponatremia after oxcarbazepine         224

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Anton ŠOKA, Miroslav ŽIGRAI, Petra GINDLOVÁ: Transartériová chemoembolizácia hepatocelulárneho karcinómu/Transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma         227

Medicína na webe

Medicínska aktualita


 

Celý časopis Lekársky obzor 5/2011 na prečítanie

Get free Adobe Flash player

Posledná úprava Štvrtok, 07 Marec 2013 10:10  

Login Form


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok