Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2008 Lekársky obzor 7-8/2008
Lekársky obzor 7-8/2008
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Autor Zobrazení
1 Lekarsky obzor 7-8/2008 Simona 1957
2 Doc. MUDr. ŠTEFAN HUPKA, DrSc. Simona 1740
3 Prof. MUDr. MIKULÁŠ HRUBIŠKO, DrSc., ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ HEMATOLÓGIE A TRANSFUZIOLÓGIE Simona 2717
4 55 ROKOV PRACUJEME NA BOHATSTVE NÁRODA - ZDRAVÍ Simona 1157
5 NOVÉ ODPORÚČANÉ POSTUPY PRE NEUROBORELIÓZU Simona 1630
6 NEPOLYPOIDNÉ NEOPLASTICKÉ LÉZIE KOLOREKTA Simona 1554
7 60 ROKOV VZNIKU NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY Simona 1372
8 TRESTNÝ ČIN NEPOSKYTNUTIA POMOCI Simona 5030
9 NÁRODNÉ ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE LIEČBU HEMOFÍLIE A INÝCH VRODENÝCH KOAGULOPATIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Simona 2059
10 PORUCHY HEMOSTÁZY PRI NEŠPECIFICKÝCH ČREVNÝCH ZÁPALOCH Simona 1437
11 SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK - JEHO DIAGNOSTIKA A LIEČBA Simona 8823
12 SYSTÉM RENÍN-ANGIOTENZÍN A HEMOSTÁZA Simona 2379
13 HEMOGLOBINOPATIE VYVOLANÉ NESTABILNÝMI HEMOGLOBÍNMI Simona 1891
14 VARIANTY GLUKÓZA-6-FOSFÁT DEHYDROGENÁZY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - MOLEKULOVO-GENETICKÝ POLYMORFIZMUS A KLINICKÁ HETEROGENITA Simona 2405
15 ANALÝZA PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S B-CHRONICKOU LYMFOCYTOVOU LEUKÉMIOU Simona 1589
16 K FARMAKOLOGICKO-HEMATOLOGICKEJ CHARAKTERISTIKE CARVEDILOLU: CELULÁRNE A MOLEKULOVÉ ASPEKTY MODULÁCIE AKTIVOVANÝCH ĽUDSKÝCH KRVNÝCH DOŠTIČIEK A NEUTROFILOV Simona 1266
17 AKÚTNA MYELOBLASTOVÁ LEUKÉMIA U DETÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Simona 1989
18 VÝZNAM STANOVENIA ENDOGÉNNYCH ERYTROIDNÝCH KOLÓNIÍ PRI DIAGNOSTIKE POLYCYTEMIA VERA Simona 2577
19 VÝCHOVA K ZDRAVIU A PODPORA ZDRAVIA - SÚČASNÝ POHĽAD Simona 4091
20 HEMATOLÓGIA DNES Simona 2668
 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok