Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 7-8/2009 Alternatívna liečba príznakov klimaktéria

Alternatívna liečba príznakov klimaktéria

E-mail Tlačiť PDF
SÚHRN

Klimaktérium, prechod (u ženy), je stav, keď vaječníky postupne prestávajú reagovať na gonadotropíny hypofýzy a znižuje sa ich funkcia, takže sa zastavuje pohlavný cyklus. Žena postupne stráca schopnosť otehotnieť, menštruácia je nepravidelná alebo úplne mizne a zjavujú sa príznaky urýchleného starnutia. Príznaky klimaktéria môžu byť krátkodobé, stredne dlhé a dlhodobé. Za príčinu klimakterických ťažkostí i mnohých chorôb staroby je považovaný nedostatok estrogénov. V popredí liečby klimakterických ťažkostí stojí hormonálna terapia estrogénmi, ktoré podľa dávky majú stabilizujúci a vyrovnávajúci účinok na symptómy pri nedostatku estrogénov. Čoraz viac žien sa však zaujíma o alternatívne spôsoby liečenia po negatívnych skúsenostiach s klasickou hormonálnou liečbou. Existuje niekoľko možností alternatívnej liečby, napríklad liečivé rastliny, úprava stravovacích návykov, zmena životosprávy a pod. Liečivé rastliny sa používajú pri liečbe menopauzy, pretože sa predpokladá, že regulujú koncentrácie estrogénu v organizme a redukujú bežné symptómy menopauzy. Tento článok prináša prehľad najčastejšie používaných liečivých rastlín na zmiernenie klimakterických ťažkostí. I tu však platí, že aj liečivé rastliny môžu mať vedľajšie účinky, preto by sme ich mali používať po konzultácii s odborníkom.

Kľúčové slová: klimaktérium - menopauza - hormonálna substitučná liečba - alternatívna terapia.

Alternative ways of treatment of climacteric symptoms

SUMMARY

During climacterium ovaries gradually cease to react to gonadotropins from pituitary gland, their function becomes reduced and the reproductive cycle stops. Women loose the ability to become pregnant, their menstrual period is irregular or completely dissapears and symptoms of premature aging appear. The lack of estrogens is considered a cause of climacteric problems as well as of some diseases of old people. Most preferred therapy for climacteric problems is the hormone replacement therapy which helps to relieve symptoms associated with lack of estrogens. Recently, more and more women prefer alternative ways of treatment of climacteric problems after negative experience with classic hormone replacement therapy. Alternative therapy includes for instance herbs, diet, change of lifestyle... Herbs are often used during treatment of climacteric problems, because they are assumed to regulate estrogen levels in organism leading to reduction of common symptoms of climacterium. This article lists herbs most often used in therapy. However, we need to keep in mind that herbs can have side effects; therefore we should use them only after consultation with a proffessional.

Key words: climacterium - menopause - hormonal replacement therapy - alternative ways of therapy.


Definícia menopauzy

Slovo menopauza doslovne znamená fyziologické alebo prirodzené zastavenie menštruačného cyklu riadené vaječníkmi a signalizuje koniec plodného obdobia ženy. Menopauza je definovaná ako deň po poslednej menštruácii u žien, ktoré majú stále maternicu. Je odvodené z gréckeho slova "meno" (menštruácia) a "pausis" (prestávka, zastavenie). Inými slovami menopauza značí prirodzené a úplné zastavenie reprodukčného cyklu žien, prejavujúce sa úplným zastavením menštruácie a je vyvolané zníženou produkciou estrogénových hormónov vo vaječníkoch.

Častokrát u mladých žien je maternica chirurgicky odstránená (hysterektómia) z rôznych zdravotných dôvodov, výsledkom je zastavenie menštruačného cyklu a strata plodnosti. Ale pokiaľ ich vaječníky (alebo vaječník) stále fungujú, daná žena nie je v menopauze. Dôvodom je ovulácia a vylučovanie reprodukčných hormónov, ktoré sú dôležitou súčasťou reprodukčného cyklu, a ktoré budú fungovať až do menopauzy. Menopauza teda začína zastavením (alebo chirurgickým odstránením) činnosti vaječníkov, ktoré sú časťou endokrinného systému produkujúceho pohlavné hormóny.

Klimaktérium, prechod (u ženy), je stav, keď vaječníky postupne prestávajú reagovať na gonadotropíny hypofýzy a znižuje sa ich funkcia, takže sa zastavuje pohlavný cyklus. Klimaktérium predstavuje celú prechodovú fázu od ešte plnej pohlavnej zrelosti až do senia ženy, to značí dobu medzi 45. a 60. rokom života.

V týchto rôznych prechodových fázach sa plynulo menia koncentrácie ženských pohlavných hormónov a môžu vyvolávať rôzne klimakterické ťažkosti, ktoré sa spolu zahaňajú pod pojem "klimakterický syndróm".

Perimenopauza (obdobie okolo menopauzy) znamená prechodné roky, keď väčšina žien pozoruje na sebe aspoň niektoré symptómy hormonálnych zmien ako sú napr. návaly tepla, zmena nálady, nespavosť, únava, problémy s pamäťou, atď. Počas perimenopauzy koncentrácie väčšiny reprodukčných hormónov ako sú estrogény, progesterón a testosterón klesajú a stávajú sa nepravidelnejšími. Počas tohto obdobia klesá plodnosť. Symptómy perimenopauzy sa môžu zjaviť už vo veku 35 rokov, hoci väčšina žien si ich uvedomuje až o 10 rokov neskôr. Perimenopauza môže trvať niekoľko rokov alebo dokonca 10 a viac rokov. Trvanie perimenopauzy sa nedá u jednotlivca odhadnúť dopredu. Asi jedna tretina žien prejde týmto obdobím bez vážnejších symptómov okrem nepravidelnej menštruácie. Ialšia tretina žien má mierne problémy. Posledná tretina žien zažíva vážne symptómy, ktoré trvajú dlhší čas. Tendencia vážnej perimenopauzy môže byť v niektorých prípadoch dedičná.

Jeden z posledných výskumov naznačuje, že podávanie melatonínu ženám v perimenopauze vedie k zlepšeniu funkcie štítnej žľazy a koncentrácií gonadotropínov ako aj k obnoveniu plodnosti a menštruácie a zabráneniu depresie spojenej s menopauzou (3).

Premenopauza je slovo používané na označenie rokov pred poslednou menštruáciou, keď koncentrácie reprodukčných hormónov sa znižujú a môžu sa zjavovať symptómy nedostatku hormónov.

Postmenopauza je celé obdobie v živote ženy po poslednej menštruácii, alebo presnejšie, celé obdobie, ktoré nasleduje po zastavení činnosti vaječníkov až do obdobia sénia. Žena, ktorá má stále maternicu je v postmenopauze, keď nemala menštruáciu ani akékoľvek špinenie počas 12 mesiacov. Keď dosiahne tento bod, je jeden rok v postmenopauze. Dôvodom pre toto oneskorenie v prehlásení, že žena je v menopauze, je spôsobené tým, že menštruácie sú veľmi nepravidelné a preto je potrebné dlhé obdobie, aby bola istota, že cyklus sa naozaj skončil. U žien, ktoré nemajú maternicu, a preto ani menštruáciu, postmenopauza je určená krvným testom, v ktorom sa detegujú vysoké koncentrácie folikulo-stimulujúceho hormónu (FSH), ktorý je typický pre ženy v postmenopauze.

Vek nástupu menopauzy

Začiatok prechodu je individuálny a závisí od podmienok dedičných, rasových a niekedy i geografických. Prechod prebieha väčšinou medzi 45. a 55. rokom veku ženy. Vek medzi 55 až 60 pre poslednú menštruáciu je označovaný ako "neskorá menopauza". "Skorá menopauza" sa definuje ako posledná menštruácia vo veku medzi 40 - 45. U fajčiarok nastupuje skôr ako u nefajčiarok. Predčasná menopauza sa definuje ako posledná menštruácia pred 40. rokom. Vyskytuje sa u 1 % žien. Niektoré zo známych príčin predčasnej menopauzy sú autoimunitné choroby, choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus, atď. Predčasná menopauza je diagnostikovaná meraním koncentrácie folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) a luteinizačného hormónu (LH); koncentrácie týchto hormónov budú vyššie v menopauze.

Všeobecne možno povedať, že žena, ktorá začne menštruovať neskôr, prichádza do týchto kritických rokov naopak skôr. U niektorých žien nastupuje menopauza v oveľa mladšom veku ako u iných, hlavne ak prekonali rakovinu alebo inú závažnú chorobu a podstúpili chemoterapiu. Vtedy sa menopauza označuje ako "chemická menopauza".

Príčiny menopauzy

Podobne ako puberta, aj menopauza je prirodzený jav v živote ženy. Je to dlhší proces postupných zmien v koncentráciách ženských hormónov, ktorý neprebehne zo dňa na deň, ale trvá roky. Začne vtedy, keď organizmus ženy spomalí a zníži produkciu ženských pohlavných hormónov - estrogénu a progesterónu. Dochádza k poruchám menštruačného cyklu. Ten môže byť nepravidelný, menštruácie trvajú rôzne dlho a majú rôznu silu. S postupom času sa menštruácia úplne zastavuje, dochádza k menopauze.

Každá žena sa rodí s určitým počtom vajíčok, uložených v ováriách. V čase narodenia väčšina dievčatiek má okolo 1 - 3 milióny vajíčok, ktoré sa postupne počas života strácajú. Niektoré nikdy nedozrejú, iné sú uvoľňované každý mesiac počas menštruácie. Väčšina odumiera procesom nazývaným atrézia. Vaječníky produkujú hormóny estrogén a progesterón, ktoré regulujú menštruáciu a ovuláciu a pripravujú telo na tehotenstvo. Keď žena neotehotnie, telo vylúči vajíčko a nastane menštruácia. Práve znížená koncentrácia týchto hormónov spôsobí symptómy menopauzy. Menopauza je jednoducho obdobie prispôsobenia sa nižším koncentráciám hormónov v organizme. V čase, keď začína prvá menštruácia, vaječníky obsahujú už len okolo 400 000 vajíčok a do menopauzy ich je už menej ako 10 000. Keď sa vajíčka v ováriách vyčerpajú, koncentrácie estrogénu klesnú. Estrogén ovplyvňuje rôzne telesné orgány, ako napr. srdce, kosti, prsia, maternicu, močový systém, kožu a mozog. Predpokladá sa, že práve strata estrogénu je príčinou mnohých symptómov spojených s menopauzou. Počas menopauzy ováriá tiež môžu znížiť produkciu testosterónu - hormónu ovplyvňujúceho libido, alebo sexuálnu žiadostivosť.

Súčasne dochádza k zmenenej produkcii hormónov aj v centrálnom riadení mozgu pomocou hypotalamu a hypofýzy. Na rozdiel od klesajúcej tvorby estrogénov, sa viac vylučuje hormón gonadotropín. Hlavnú časť "gonadotropínov menopauzy" tvorí folikulo-stimulačný hormón (FSH), ktorý ovplyvňuje dozrievanie vajíčok. V menopauze však zostávajúci malý počet vajíčok prestáva reagovať na FSH, stávajú sa naň rezistentnými. Preto ováriá prestávajú uvoľňovať vajíčka a značne znižujú produkciu estrogénu a progesterónu. Avšak FSH zvýši svoje koncentrácie, pretože hypofýza sa snaží produkovať viac tohto hormónu v snahe stimulovať vaječníky, aby odpovedali na daný hormón a umožnili vajíčkam dozrieť. Kým hormón estradiol v priebehu klimaktéria klesá asi na šestinu, koncentrácia FSH stúpa o viac než šesťnásobok. V tomto čase menštruácia začína byť nepravidelnou, až kým úplne neprestane.

Príznaky klimaktéria

Klimakterické ťažkosti delíme do troch skupín:

 1. Tzv. krátko trvajúce, kam patria návaly tepla, nočné potenie, kolísavé nálady, neschopnosť koncentrácie, poruchy menštruačného cyklu. Návaly a nočné potenie majú cievny pôvod a vyskytujú sa u väčšiny žien. Návaly sa vyskytujú u 82 % žien v priebehu prvého roku po menopauze a 25 % žien nimi trpí 5 a viac rokov. Častokrát sú spojené so zvýšenou pulzovou frekvenciou a pocitom búšenia srdca. Predpokladá sa, že sú dôsledkom nedostatku estrogénov pôsobiacich na špecifické centrá v mozgu. Pacientky sú nadmerne unavené, nervózne, depresívne, priveľmi sa potia, trpia nespavosťou, bolesťami hlavy, ženy priberajú hlavne na bruchu. Tieto klimakterické ťažkosti sa zjavia v prvých mesiacoch po menopauze.
 2. Neskôr k nim pribudnú ďalšie a postihujú pošvovú sliznicu, čo sa prejaví pocitom suchosti a pálenia. Tkanivá sa môžu zmršťovať, a tým sa stávajú náchylnejšími na infekcie. Pri nadmerne zvýšenej regresii sa vyvíja silné zmrštenie pošvy so zápalovými zmenami. Atrofia tkaniva môže spôsobiť takmer úplné zmiznutie malých a veľkých pyskov ohanbia, sprevádzané bolestivým svrbením zapríčineným zmenenou flórou v pošve.
  Kvalita pleti sa vo všeobecnosti môže zhoršiť. V dôsledku nedostatku estrogénu dochádza k úbytku vody z pokožky, čo sa navonok prejavuje ako tvorba vrások a zrýchlené starnutie kože. Dochádza k vypadávaniu vlasov, kabovým kačom, ťažkostiam s koncentráciou. Ialej bývajú postihnuté dolné časti močových ciest, s čím súvisia opakované infekcie, neschopnosť udržať moč. Tieto ťažkosti často nevznikajú v rovnakom čase, niektoré ženy nepostihujú vôbec.
 3. Ako poslednú, tretiu skupinu, tvoria najvýznamnejšie príznaky z dlhodobého nedostatku estrogénov, a to sú poruchy srdcovocievneho systému so zvýšeným rizikom infarktu, náhlej mozgovej cievnej príhody a v neposlednom rade osteoporóza. Dochádza k zvýšenej koncentrácii tukov v krvi, ktoré môžu prispievať k vzniku a rozvoju aterosklerózy a k zvýšenému výskytu infarktu myokardu a mozgovej matvice. Slabnú kosti a to hlavne v prvých dvoch až piatich rokoch klimaktéria. Po 10 - 15 rokoch sa môže zjaviť osteoporóza.

K menopauze sa viažu aj psychické príznaky. Nie je však jasné, či sú spôsobované priamo nedostatkom estrogénu, alebo či sú reakciou na somatické príznaky a na poruchy spánku vyvolávané nočným potením.

Osteoporóza. Táto závažná choroba je spôsobená nadmerným úbytkom kostnej hmoty, čo má za následok zvýšenú lámavosť kostí, najmä stehennej, zápästia a stavcov. Vápnik, vitamín D a cvičenie sú nevyhnutné pre správne udržiavanie stavu kostí. Kostné tkanivo sa neustále obnovuje: až do 25. roku si žena vytvorí viac kostnej hmoty ako opotrebuje a medzi 25. a 50. rokom jej vytvorí toľko, koľko opotrebuje. Po 50. roku dochádza k ubúdaniu kostného tkaniva dekalcifikáciou spôsobenou nedostatkom estrogénov. Od menopauzy sa znižuje obsah minerálov kostry asi o 15 % za dekádu. U mužov je táto hodnota asi 4 %. Častosť zlomenín kostí štatisticky značne rastie u žien od 60. roku života. Niektoré ženy sú od týchto problémov ušetrené, iné zase postihuje stenčovanie medzistavcových platničiek, prípadne im hrozí zlomenina krčku stehnovej kosti.

Koronárne choroby. Keďže žena už viac neprodukuje estrogény, riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb sa zvyšuje (triacylglyceroly a LDL-cholesterol stúpajú). V cievnom systéme sa môžu systolické hodnoty krvného tlaku zvýšiť u žien viac než u mužov. To súvisí s látkovou výmenou estrogénov a tukov. Konštitučné faktory, nesprávna výživa, príliš vysoká hodnota cholesterolu ako aj funkčné poruchy látkovej výmeny pečene zohrávajú pravdepodobne dominujúcu úlohu. Po šesťdesiatke postihuje hlavne tie ženy, ktorých organizmus bol predtým slabší. Fajčenie zvyšuje frekvenciu výskytu kardiovaskulárnych chorôb.

Pamäť. Estrogény zasahujú do procesu memorizácie. Ako skutočné stimulanty zvyšujú počet neurónových spojení, zlepšujú krvný obeh mozgu. Zdá sa, že nedostatok estrogénu hrá dôležitú úlohu pri vzniku Alzheimerovej choroby.

Mnoho žien považuje tieto zmeny za nezlučiteľné s požiadavkami na kvalitný život a hľadajú liečbu, ktorá by potlačila tieto symptómy.

Hormonálna substitučná terapia

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, za príčinu klimakterických ťažkostí i mnohých chorôb staroby sa považuje nedostatok estrogénov. Od tohoto predpokladu sa preto v súčasnej dobe odvíja aj liečba - ide o dlhodobé podávanie chýbajúcich estrogénov zvonku - tzv. hormonálna substitučná terapia (HRT - hormone replacement therapy). Spravidla sa zároveň s nimi podávajú aj progestíny. Cieľom liečby je jednak zmiernenie vyššie uvedených ťažkostí počas klimaktéria, ako aj predchádzanie vzniku závažných chorôb v neskoršom veku, predovšetkým osteoporózy a kardiovaskulárnych chorôb. Dlhodobé štúdie ukazujú, že doplňujúci prívod chýbajúcich estrogénov skutočne znižuje výskyt týchto chorôb u žien v staršom veku. Podmienkou pre účinnú prevenciu uvedených chorôb je včasné začatie doplnkovej liečby, teda okolo 50. roku života. Vo vyššom veku, keď sa už zjavuje osteoporóza a ostatné choroby, nemá už začatie tejto liečby zmysel, treba liečiť inak. Liečba má podľa súčasných odporúčaní trvať asi 10 - 15 rokov. Hormonálna substitučná liečba je určená relatívne zdravým ženám stredného veku. V súčasnej dobe sa k substitúcii (na rozdiel od hormonálnych kontraceptív) takmer výlučne používajú prirodzené estrogény. Samotné estrogény sa podávajú len ženám, ktoré podstúpili operatívne odstránenie maternice (hysterektómiu). U žien s maternicou, samotný estrogén vyvoláva hyperpláziu endometria a zvyšuje riziko karcinómu. Preto sa týmto ženám podáva spolu s estrogénom navyše aj hormón progestín, ktorý tomu má zabrániť.

V roku 1991 spustili Američania rozsiahlu štúdiu Women's Health Iniciative (WHI) (2) na vzorke viac ako 160 000 žien v období prechodu. Podávali im hormonálnu substitučnú terapiu a skúmali jej vplyv na ženský organizmus. Avšak tri roky pred jej plánovaným skončením sa jedna časť výskumu náhle prerušila. Vedci vyzvali viac ako 16-tisíc žien v rámci štúdie, aby okamžite prestali užívať pilulky s kombináciou estrogénu a progesterónu. Podľa výsledkov štúdie totiž táto kombinovaná substitučná terapia po štyroch a viac rokoch užívania zvyšuje nárast prípadov rakoviny prsníka o 26 %, matvice o 41 %, infarktu o 29 %, zdvojnásobili sa prípady krvných zrazenín v cievach (trombóz) a v pľúcach (embólii). Výsledky boli aj pozitívne, ale beznádejne zatienené negatívnymi. Medzi kladné vplyvy kombinovanej hormonálnej liečby patrilo zníženie nebezpečenstva vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka o 37 % a zlomenín o 34 %.

Po podrobnejšom prehodnotení publikovaných štúdií zaoberajúcich sa relatívnym rizikom hormonálnej substitučnej terapie, niektoré štáty EÚ požiadali Európsku liekovú agentúru (EMEA) a jej Vedecký výbor (CHMP) o prehodnotenie týchto údajov a posúdenie vzťahu bezpečnosti a účinnosti HRT. Ten považuje, na základe dostupných dôkazov, HRT za účinnú v odstraňovaní klimakterických (vazomotorických) symptómov. Ialej, HRT zabraňuje stratám kostnej hmoty (ktoré sa môžu v budúcnosti prejaviť ako osteoporóza) alebo zvyšuje kostnú denzitu. Existujú tiež dôkazy, že ženy s rizikovými faktormi ako aj bez rizikových faktorov pre osteoporózu, sú počas trvania liečby HRT ochránené pred zlomeninami. Podobný účinok HRT pozorovaný u žien s nízkou denzitou kostí a/alebo potvrdenou osteoporózou je založený na obmedzenom množstve údajov. Existujú dôkazy, že účinok HRT na prevenciu fraktúr sa stráca v priebehu niekoľkých rokov po ukončení terapie.

Vedecký výbor Európskej liekovej agentúry upozorňuje, že existuje viacej rizík spojených s užívaním HRT. Zvýšené riziko niektorých z nich bolo potvrdené najnovšími štúdiami. Výbor obzvlášť uznáva, že je dôkaz pre zvýšené riziko rakoviny prsníka a endometria v závislosti s predlžujúcou sa terapiou. Sú dôkazy o zvýšenom riziku zrážania krvi (venózna tromboembólia) obzvlášť v prvom roku užívania HRT. Navyše, na rozdiel od predchádzajúcich údajov, súčasné dôkazy ukazujú, že kombinovaná HRT neznižuje riziko chorôb srdca. V súčasnosti existujú dôkazy svedčiace pre zvýšené riziko akútneho infarktu myokardu, najmä počas prvého roku kombinovanej HRT. Existujú tiež dôkazy o spojitosti HRT s mozgovou porážkou. Najnovšie údaje poukazujú na to, že nie je dôkaz o pozitívnom vplyve HRT na kognitívne funkcie a v súčasnosti sú dôkazy o zvýšenom riziku demencie po užívaní kombinovanej HRT.

Na základe zhodnotenia uvedených údajov CHMP uzatvára:

 • pomer rizika a prínosov HRT je priaznivý v liečbe klimakterických symptómov, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života; použitá má byť najnižšia efektívna dávka a najkratšie trvanie liečby.
 • pomer rizika a prínosov HRT je nepriaznivý pre prevenciu osteoporózy alebo osteoporotických zlomenín u žien s rizikovými faktormi alebo potvrdenou osteoporózou ako u lieku prvej voľby.
 • pomer rizika a prínosov HRT je u zdravých žien bez klimakterických symptómov všeobecne nepriaznivý.

Alternatívna liečba klimaktéria

V prípadoch, keď nie je vhodné použiť HRT alebo žena túto liečbu odmieta, je možné odporúčať prípravky, pochádzajúce z prírodných zdrojov, obsahujúce látky, ktorých účinky sa podobajú účinkom prirodzených estrogénov. Najčastejšie nájdeme zdroje týchto látok v rastlinnej ríši.

Alternatívna terapia klimaktéria je netradičné liečenie, zahaňajúce liečivé rastliny, výživové suplementy, akupunktúru, chiropraktickú a masážnu terapiu, homeopatiu a prijímanie určitých potravín, ktoré zabraňujú vzniku chorôb. Alternatívne terapie začínajú s úpravou životného štýlu a stravovania, ako aj s použitím liečivých rastlín a iných suplementov. Liečivé rastliny sa používajú pri liečbe klimaktéria, pretože sa predpokladá, že regulujú koncentrácie estrogénu v organizme a redukujú bežné klimakterické symptómy ako napr. návaly. Existujú dva typy liečivých rastlín používaných v alternatívnej medicíne na zlepšenie príznakov klimaktéria: "estrogénové" a "neestrogénové" liečivé rastliny.

Intenzívnym vedeckým výskumom sa zistilo, že liečivé rastliny zrejme nie sú tak účinné ako sa doteraz predpokladalo. Existujú klinické štúdie, v ktorých liečivé rastliny najčastejšie používané pri symptómoch klimaktéria (Ploštičník strapcovitý, všehoj ázijský a vitex jahňací) nemali žiaden účinok na spomínané symptómy, alebo na celkový zdravotný stav pacientky. Na druhej strane, zástancovia liečivých rastlín sú presvedčení o pozitívnych účinkoch týchto rastlín.

Od uverejnenia výsledkov klinickej štúdie Women's Health Initiative (WHI), sa na trhu zjavilo zvýšené množstvo výživových suplementov pre ženy v menopauze. To vyvoláva potrebu kriticky vyhodnotiť efektívnosť a znášanlivosť týchto produktov. Doteraz sa uskutočnilo veľmi málo dobre naprojektovaných klinických štúdií týkajúcich sa alternatívnej liečby symptómov menopauzy. V niektorých boli metodologické problémy alebo krátke obdobie liečby, prípadne nedostatočný počet pacientov, či neštandardizovaná skupina žien. Niektoré štúdie liečivých rastlín nepoužívali štandardizovaný produkt (jeho zložky majú byť identické a dávkovanie kontrolovateľné). Veľkým problémom je tiež placebo efekt, ktorý je pomerne silný u žien v menopauze. Výsledky týchto štúdií nie sú teda dostatočné pre vedcov, aby z nich vyvodzovali nejaké závery. K užívaniu prípravkov založených na prírodnej báze sa uchyľuje mnoho žien po negatívnych skúsenostiach s klasickou hormonálnou liečbou.

Väčšina klinických štúdií naznačuje, že extrakt z Ploštičníka strapcovitého (Cimicifuga racemosa L.) zlepšuje klimakterické symptómy. Obsiahnuté látky ovplyvňujú funkciu endokrinných žliaz, a tým pomáhajú navodzovať hormonálnu rovnováhu v organizme. Pomáhajú znížiť koncentráciu luteinizačného hormónu, ktorý prispieva k návalom tepla, nočnému poteniu a pošvovej atrofii. Klinické štúdie preukázali zlepšenie stavu osteoporózy a zníženie rizika rakoviny maternice. Regulujú koncentráciu dopamínu v mozgu, čím pozitívne ovplyvňujú psychický stav. Doteraz sa publikovali 4 články o možnej hepatotoxite daného produktu, hoci predchádzajúce prehľady tvrdia, že tento produkt je dobre znášaný, neinteraguje s liekmi, a že negatívne účinky sú zriedkavé, keď sa správne užíva. Mechanizmus účinku nie je doteraz úplne známy. Nie sú však známe účinky dlhodobého užívania (9).

Výsledky 6 klinických štúdií používajúcich extrakt sójových izoflavónov (Glycine max L.) sú zmiešané (9). Existujú štúdie, dokazujúce pozitívne účinky izoflavonoidov sóje na klimaktérium. Avšak sú štúdie (6), v ktorých sa tvrdí, že tieto látky nezlepšili alebo neovplyvnili kognitívne funkcie u žien v postmenopauze. V ďalšej štúdii sa navyše diskutuje o bezpečnosti dlhodobého užívania vysokých dávok sójových izoflavónov (150 mg/24 h počas 5 rokov) na maternicové endometrium (9). Zistilo sa, že sója znižuje koncentráciu lipidov v sére. Jedna štúdia (10) zistila zníženie celkového cholesterolu o 9 % a zníženie LDL o 13 % u pacientok berúcich 50 g sóje za deň. Avšak úloha sóje v ochrane pred kardiovaskulárnymi chorobami hlavne u žien v postmenopauze musí byť ešte podrobne preskúmaná. Sú potrebné dlhodobé štúdie aby sa zistilo, či pozorované zníženie koncentrácie lipidov sa prejaví aj v znížení výskytu kardiovaskulárnych chorôb a úmrtnosti u žien v postmenopauze.

Izoflavóny, bežne označované ako fytoestrogény, sú zlúčeniny rastlín, ktoré sa viažu na estrogénové receptory a tým modifikujú účinok estrogénov v tele. To môže u niektorých žien spôsobovať zmiernenie symptómov klimaktéria. Fytoestrogény sa nachádzajú v potrave a tiež v rôznych suplementoch. Bolo dokázané, že extrakty rastlín bohatých na fytoestrogény (sója, ďatelina lúčna), znižujú symptómy klimaktéria (návaly tepla) a pomáhajú udržiavať zdravé kosti.

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.) je jeden z najbohatších zdrojov rastlinných estrogénov - izoflavónov, ktoré vykazujú antidepresívny účinok, obmedzujú návaly tepla, potenie, poruchy spánku. Klinické štúdie preukázali vplyv na zníženie rizika kardiovaskulárnych chorôb a rakoviny prsníkov a maternice. Iatelina lúčna chráni organizmus pred následkami exogénnych vplyvov. Protirečivé výsledky boli získané z 5 klinických štúdií zaoberajúcich sa účinnosťou semipurifikovaných izoflavónov extraktu listov ďateliny lúčnej na frekvenciu návalov alebo na odstránenie symptómov klimaktéria (9). Najväčšia štúdia nepreukázala žiaden benefit pri redukcii symptómov klimaktéria u 2 rôznych produktov izoflavónov ďateliny červenej v porovnaní s placebom. Žiadne negatívne účinky daných produktov neboli zaznamenané.

Dioskórea huňatá (Dioscorea villosa) vykazuje výrazné antioxidačné schopnosti a znižuje riziko vzniku aterosklerózy a osteoporózy. Priaznivo ovplyvňuje hormonálnu rovnováhu a syntézu progesterónu. Znižuje množstvo triacylglycerolov v krvi, čím pozitívne ovplyvňuje proces myslenia, predovšetkým však pamäť a schopnosť koncentrácie. Avšak Komesaroff a spol. (8) zistili, že krátkodobé používanie krému obsahujúceho výťažok z tejto rastliny malo veľmi malý účinok na symptómy klimaktéria.

Angelika čínska (Angelica sinensis) obsahuje kumarín, ktorý vykazuje antikoagulačné vlastnosti, upravuje nepravidelné krvácanie, znižuje riziko trombózy, posilňuje krvný obeh. Prispieva k hormonálnej rovnováhe a je vhodná pre celkové posilnenie lymfatického systému. Používa sa v čínskej tradičnej medicíne už viac ako 2000 rokov, má vazodilatačné a antispazmové účinky. Táto rastlina sa používa kvôli jej vôni, chuti a možným terapeutickým vlastnostiam. Používajú sa z nej kvety, listy, kôra, plody, jadrá, stonky a koreň. Až do roku 1997 nebola vedecky preštudovaná. V jednej dvojito-slepej, randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii bolo zahrnutých 71 žien s klimakterickými symptómami (návaly, nočné potenie), ktoré užívali angeliku čínsku 24 týždňov. Nezistil sa žiaden signifikantný rozdiel v odstránení alebo redukcii klimakterických vazomotorických symptómov medzi oboma skupinami. Taktiež sa nezistil rozdiel v hrúbke endometria, zrení vaginálnych buniek, koncentráciách sérového estradiolu alebo estrónu (10). Nedávnymi výskumami sa zistilo, že táto rastlina neúčinkuje ako estrogén, ako sa predtým predpokladalo. Tradiční čínski herbalisti však namietajú, že v čínskej medicíne tento koreň sa nikdy nepoužíva samostatne, ale v kombinácii s inými liečivými látkami. Práve synergické účinky tohto koreňa s inými látkami sú zodpovedné za zlepšenie symptómov.

Kozinec blanitý (Astragalus membranaceus) účinne pomáha pri eliminácii únavového syndrómu, podporuje vitalitu, obehový systém a metabolizmus. Estrogénová aktivita extraktu tejto rastliny sa sledovala a potvrdila v systéme in vitro (13).

Šalvia lekárska (Salvia officinalis) má výrazný vplyv na zníženie potenia v období klimaktéria. Uplatňuje sa proti kvasinkovým infekciám a zápalom. Podporuje správnu činnosť metabolizmu. De Leo a spol. (5) zistili slabý antidopaminergný účinok danej rastliny a jej efektivitu pri liečbe klimakterických symptómov.

Pycnogenol® je výťažok z kôry francúzskej prímorskej borovice Pinus maritima. Ide o prírodný komplex viacerých antioxidantov, obsahuje jedinečné zlúčeniny blahodárne pôsobiace na mnohé telesné systémy. Obsahuje prospešné zlúčeniny aké sa vyskytujú v ovocí a zelenine. Tieto sú však v Pycnogenole prítomné v koncentrovanejšej forme, a preto organizmu prospievajú väčšou silou. V klinických štúdiách sa zistilo, že Pycnogenol dokáže odstraňovať bolesť pri menštruácii a redukovať hyperaktivitu. Tieto výsledky viedli k snahe využiť tento prípravok na liečenie klimakterických symptómov. Na základe klinickej štúdie (11), v ktorej bolo zahrnutých 200 žien v perimenopauze užívajúcich Pycnogenol, sa zistilo, že sa všetky klimakterické symptómy zlepšili, zvýšila sa antioxidačná kapacity krvi, zlepšil sa pomer LDL/HDL a nepozorovali sa žiadne vedľajšie účinky tohto prípravku.

Olej pupalky dvojročnej (Oerothera biennis) sa bežne používa na liečbu klimakterických symptómov, ale len jedna randomizovaná štúdia sledovala jeho účinky na tieto symptómy. Bolo v nej zahrnutých 56 žien, u ktorých sa nezistili žiadne rozdiely oproti placebu vo vazomotorických symptómoch (7).

Ženšen - všehoj ázijský (Panax ginseng alebo Panax quinquefolius) môže pomáhať pri niektorých klimakterických symptómoch ako napr. nálada a spánok. Avšak nezistil sa žiaden účinok na návaly.

Kava (Piper methysticum) môže znižovať úzkosť, ale neexistuje dôkaz, že by znižovala návaly.

Ľanové semená obsahujú lignány, s vlastnosťami fytoestrogénov. Hoci to nie je vedecky podložené, predpokladá sa, že tieto semená znižujú symptómy klimaktéria, obzvlášť návaly. Účinné sú ľanové semená drvené, alebo mleté.

Najbežnejšia nehormonálna liečba klimakterických symptómov predstavuje použitie modulátorov neurotransmiterov ako sú inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a gabapentín. Tieto látky sú o polovicu menej účinné ako estrogén pri redukcii symptómov klimaktéria a len trochu účinnejšie ako placebo. Tieto látky redukovali návaly o 19 - 60 % a boli dobre znášané pacientkami (1).

V oblasti alternatívnej terapie má sľubné výsledky aj akupunktúra hlavne na návaly (12), ale aj na iné symptómy (4). Akupunktúra stimuluje špecifické body tela rôznymi spôsobmi, vrátane vpichu tenkých ihiel cez kožu. Tento postup má za úlohu odstrániť bloky v toku energie "qi" a znovuobnoviť a udržiavať zdravie. Akupunktúra redukovala návaly oveľa lepšie ako placebo a mala by sa ďalej skúmať ako alternatíva k hormonálnej terapii u žien s klimakterickými vazomotorickými problémami (12).

Hoci použitie alternatívnej medicíny na liečenie symptómov klimaktéria je populárne, stále zostáva kontroverzné. Je dôležité si uvedomiť, že liečivé rastliny a iné suplementy môžu mať aj vedľajšie účinky a môžu interagovať s inými liečivými rastlinami, suplementami alebo liekmi.

Domáca liečba

Našťastie, väčšina symptómov klimaktéria je len dočasná. Dodržiavaním nasledujúcich krokov môže dôjsť k ich prevencii alebo redukcii ich účinkov:

 1. Ochladzovať telo pri návaloch. Pravidelné cvičenie, obliekanie sa vrstvovite a zistenie príčiny, vyvolávajúcej návaly. Spúšťače návalov sú častokrát horúce nápoje, korenené jedlá, alkohol, horúce počasie a dokonca teplé miestnosti.
 2. Vaginálna suchosť. Používanie vaginálnych lubrikačných gélov alebo zvlhčovačov, sexuálne aktívny život.
 3. Optimalizácia spánku. Redukcia kofeínu a pravidelné denné cvičenie, nie však pred spaním. Relaxačné techniky ako napr. hlboké dýchacie cvičenia, relaxácia svalov.
 4. Zosilnenie pelvického dna. Pelvické svaly precvičovať Kegelovými cvikmi, čo môže prispieť k zlepšeniu močovej inkontinencie.
 5. Zdravá strava. Jesť vyváženú stravu obsahujúcu rôzne druhy ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov a znížiť príjem nasýtených tukov, olejov a cukrov. Denne prijímať 1 200  - 1 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Je to dôležité z hľadiska prevencie osteoporózy. Bisfosfáty sa užívajú orálne počas 14 dní, v alternácii s vápnikom počas nasledujúcich 10 týždňov (minimálne 2 roky). Najlacnejší spôsob získavania vápnika je stravou. Tá môže ľahko poskytnúť 1 000 - 1 500 mg vápnika denne
 6. Nefajčiť. Fajčenie zvyšuje riziko srdcových ochorení, infarktov, osteoporózy, rakoviny a mnoho iných zdravotných problémov. Môže dokonca zvyšovať návaly a spôsobiť skoršiu menopauzu.
 7. Pravidelné cvičenie. Dennodenné 30-min cvičenie miernej intenzity pomáha predchádzať kardiovaskulárnym chorobám, cukrovke, osteoporóze a iným chorobám spojených so starnutím. Intenzívnejše cvičenie počas dlhšieho obdobia je dôležité hlavne pri znížení nadváhy. Cvičenie pomáha redukovať stres. Ženy, ktoré pravidelne cvičia nepociťujú návaly takej intenzity ako tie, ktoré necvičia. Tieto rozdiely sa nedajú vysvetliť ani pomocou body mass indexu, fajčením alebo používaním HRT.
 8. Pravidelné návštevy svojho gynekológa. Pravidelné mamografie, cytológia krčka maternice, meranie koncentrácie lipidov (cholesterol a triacylglyceroly) a ďalšie skríningové testy.

Ingrid ŽITŇANOVÁ

Posledná úprava Pondelok, 28 Február 2011 14:52  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok