Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Lekársky obzor 7-8/2015

E-mail Tlačiť PDF

Lekársky obzor 7-8/2015Editorial

Štefan HRUŠOVSKÝ: Hepatológia, gastroenterológia a prieniky medicíny/Hepatology, gastroenterology and intersection of the medicine

Pôvodná práca/Original article

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŽIGRAI, Filip DANNINGER: Neoplázie po transplantácii pečene/Neoplasms after liver transplantation         
Gabriela BernasovskÁ, Michaela ŠtugelovÁ, Štefan HruŠovskÝ: Analýza mortality 74 hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene/Mortality analysis of 74 inpatients with liver cirrhosis         
Ľudovít LACA, Ivana DEDINSKÁ, Ján JANÍK, Blažej PALKÓCI, Juraj MIKLUŠICA: Možnosti chirurgického riešenia pečeňových metastáz neuroendokrinných nádorov/Surgery of liver metastases of neuroendocrine tumors


Diana BARQAWIOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŽIGRAI, Adriana GREGUŠOVÁ, Péter HEGYI: Dyslipidémie po transplantácii pečene/Dyslipidemia after liver transplantation        
Péter HEGYI, Štefan HRUŠOVSKÝ, Filip DANNINGER, Igor STRÁŇAVA, Miroslav ŽIGRAI, Gabriela BERNASOVSKÁ, Diana BARQAWIOVÁ, Adriana GREGUŠOVÁ: Vplyv splenektómie počas transplantácie pečene na pooperačný vývoj laboratórnych parametrov/The impact of splenectomy during the liver transplantation on the postoperative evolution of laboratory parameters        
Filip DANNINGER, Filip KULÍŠEK, Igor TIBENSKÝ, Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ: Rádiofrekvenčná ablácia v liečbe malignít pečene – naše trinásťročné skúsenosti/Radiofrequency ablation in the treatment of liver malignancies - thirteen years of one center experience
Marcel UHLIAR: Pacienti s cirhózou pečene a elektívny chirurgický výkon/Patients with liver cirrhosis and invasive elective procedure

 

Prehľad/Overview

Anna REMKOVÁ: Súčasný pohľad na hemostatické abnormality pri chronických chorobách pečene/Current view on haemostatic abnormalities in chronic liver diseases        
Andrej ORSÁGH, Tomáš ZAMBORSKÝ, Daniel MALÍK, Marián BÁTOVSKÝ: Postihnutie kĺbov ako extraintestinálna manifestácia nešpecifických zápalových chorôb čreva/Arthropathy – extraintestinal manifestation of inflammatory bowel diseases        
Tatiana NOVOTNÁ: Pohľad gastroenterológa na chirurgickú liečbu gastroezofágovej refluxnej choroby/Gastroenterologist´s view on surgery of the gastroesophageal reflux diseases        
Ľudovít JANČULA: Abdominálny kompartmentový syndróm/Abdominal compartment syndrome

Kazuistika/Case report

Ľudmila LINEKOVÁ, Andrej PETRAS, Sylvia DRAŽILOVÁ: Hypofosfatémia pri alkoholovej chorobe pečene/Hypophosphatemia in alcohol liver disease – case report        
Andrea JOVANKOVIČOVÁ, Zuzana ĎURINOVÁ, Eva KSIAŽEKOVÁ, Roman STANÍK, Svetozár HARUŠTIAK: Nebezpečenstvo diskových batérií ako cudzích telies u detí/Danger of disc batteries as foreign bodies in children

Miniatlas

Boris RYCHLÝ, Dušan DANIŠ, Miroslav ŽIGRAI: Segmentová atrofia pečene/Segmental atrophy of the liver – histologic picture        
Michal LIŠKA, Milan LIŠKA, Matúš PAULINY, Jaroslava MACKOVÁ: Ultrazvuková diagnóza pľúcneho edému/Ultrasound diagnosing of pulmonary oedema

 

Lekársky obzor 4/2015

Posledná úprava Pondelok, 23 Január 2017 09:01  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok