Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 9/2010
Lekársky obzor 9/2010

Časopis Lekársky obzor 9/2010. Ročník 59. Číslo je venované verejnému zdravotníctvu

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Autor Zobrazení
1 Obsah časopisu Lekársky obzor 9/2010 Administrator 4691
2 Verejné zdravotníctvo dnes Administrator 4841
3 Použitie metódy health impact assessment v meste Žilina - prvé výsledky Administrator 2143
4 Sledovanie výskytu rotavírusových gastroenteritíd v Trenčianskom regióne Administrator 2044
5 Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb u pracujúcej populácie Administrator 4021
6 Niektoré problémy sociálnej inštitucionálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku Administrator 22291
7 Právna regulácia ochrany nefajčiarov, podpory nefajčenia a zloženia tabakových výrobkov na Slovensku Administrator 4194
8 Ekotoxikologická analýza rizika v potravinovom reťazci Administrator 2751
9 Postavenie environmentálneho zdravia v podmienkach SR a jeho inštitucionálna štruktúra Administrator 4760
10 Administratívna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve Administrator 2352
11 Ochrana a podpora zdravia na úseku hygieny detí a mládeže Administrator 5677
12 Štátny zdravotný dozor Administrator 4093
13 Letná škola Administrator 2072
14 Zobrazenie diabetickej retinopatie fluoresceínovou angiografiou Administrator 2939
15 Fórum verejného zdravotníctva Administrator 3793
16 Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor, sa dožíva sedemdesiatich rokov Administrator 3690
17 Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. Administrator 3385
 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok