Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 9/2010
Lekársky obzor 9/2010

Časopis Lekársky obzor 9/2010. Ročník 59. Číslo je venované verejnému zdravotníctvu

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Autor Zobrazení
1 Obsah časopisu Lekársky obzor 9/2010 Administrator 4834
2 Verejné zdravotníctvo dnes Administrator 5057
3 Použitie metódy health impact assessment v meste Žilina - prvé výsledky Administrator 2265
4 Sledovanie výskytu rotavírusových gastroenteritíd v Trenčianskom regióne Administrator 2140
5 Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb u pracujúcej populácie Administrator 4167
6 Niektoré problémy sociálnej inštitucionálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku Administrator 22805
7 Právna regulácia ochrany nefajčiarov, podpory nefajčenia a zloženia tabakových výrobkov na Slovensku Administrator 4325
8 Ekotoxikologická analýza rizika v potravinovom reťazci Administrator 2845
9 Postavenie environmentálneho zdravia v podmienkach SR a jeho inštitucionálna štruktúra Administrator 4958
10 Administratívna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve Administrator 2461
11 Ochrana a podpora zdravia na úseku hygieny detí a mládeže Administrator 5858
12 Štátny zdravotný dozor Administrator 4232
13 Letná škola Administrator 2197
14 Zobrazenie diabetickej retinopatie fluoresceínovou angiografiou Administrator 3084
15 Fórum verejného zdravotníctva Administrator 3999
16 Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor, sa dožíva sedemdesiatich rokov Administrator 3856
17 Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. Administrator 3567
 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok