Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 9/2010
Lekársky obzor 9/2010

Časopis Lekársky obzor 9/2010. Ročník 59. Číslo je venované verejnému zdravotníctvu

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Autor Zobrazení
1 Obsah časopisu Lekársky obzor 9/2010 Administrator 4617
2 Verejné zdravotníctvo dnes Administrator 4761
3 Použitie metódy health impact assessment v meste Žilina - prvé výsledky Administrator 2092
4 Sledovanie výskytu rotavírusových gastroenteritíd v Trenčianskom regióne Administrator 2003
5 Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb u pracujúcej populácie Administrator 3936
6 Niektoré problémy sociálnej inštitucionálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku Administrator 22031
7 Právna regulácia ochrany nefajčiarov, podpory nefajčenia a zloženia tabakových výrobkov na Slovensku Administrator 4117
8 Ekotoxikologická analýza rizika v potravinovom reťazci Administrator 2696
9 Postavenie environmentálneho zdravia v podmienkach SR a jeho inštitucionálna štruktúra Administrator 4639
10 Administratívna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve Administrator 2313
11 Ochrana a podpora zdravia na úseku hygieny detí a mládeže Administrator 5603
12 Štátny zdravotný dozor Administrator 4005
13 Letná škola Administrator 2021
14 Zobrazenie diabetickej retinopatie fluoresceínovou angiografiou Administrator 2878
15 Fórum verejného zdravotníctva Administrator 3679
16 Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor, sa dožíva sedemdesiatich rokov Administrator 3626
17 Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. Administrator 3302
 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok