Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Letná škola

E-mail Tlačiť PDF

V dňoch 17. – 26. júla 2010 sa poslucháči SZU v Bratislave zúčastnili na TerIss (Ternopil international summer school), čo znamená letnú školu pre študentov medicíny a medicínskych odborov pre štáty východnej Európy. Tento rok sa v Červenej Kaline pri Ľvove stretli delegácie z Poľska, Ukrajiny, Ruska a Slovenska. „Letnú školu otvoril krásny dvojhodinový koncert plný piesni, tanca, ľudových krojov a zábavy. Pri úvodnej prezentácii škôl sme sa veľa dozvedeli o štýle výučby, predmetoch, možnostiach a krásach rôznych škôl a miest, kde sa nachádzali. A každú takúto prezentáciu večer vystrie­dala diskotéka v melódiách prezentujúcej krajiny,“ hovoria účastníci letnej školy Terézia Sedláčková, Bc. Lucia Šindlerová, Jakub Lapšanský a Katarína Páleníková a pokračujú: „Z Ľvova sme absolvovali výlet do Terno­pilu, kde sa nachádza jedna z medických univerzít. Prezreli sme si podmienky ich výučby, vybavenie školy, ktoré bolo na naše prekvapenie na veľmi vysokej úrovni, a taktiež nám ukázali ich veľmi dobre prepracovanú internetovú stránku, kde si každý študent nájde prednášky a všetky informácie potrebné k úspeš­nému zloženiu skúšky. Ešte predtým, ako sme sa na rad s prezentáciou našej univerzity dostali my, mali pre nás organizátori pripravene prekvapenie. Celodenný výlet – splav po Dnepri a návštevu neďalekej zrúcaniny s kostolom a krásny vodopád, kde sa mnohí z nás okúpali.“

Prezentácia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa skladala z jednej informačnej časti, kde predniesli naši študenti základné charakteristiky Slovenska, vytýčili jeho zvláštnosti, krásy a dôležité údaje, a predstavili univerzitu. „Účastníkov TerIss sme podrobnejšie informovali o rozdelení školy, jej zameraní, predstavili sme im dôležité autority SZU v Bratislave. Taktiež mali možnosť vidieť na videu slovenské ľudové tance a dve obrázkové prezentácie o Slovensku. Nakoniec sme predviedli naše umelecké schopnosti zaspievaním slovenskej modernej piesne. Podľa slov viacerých členov TerIss aj ich organizátorov sme mali jednu z najlepších prezentácii tohto ročníka,“ konštatujú študenti SZU, ktorí sa zúčastnili v letnom tábore. „Dva dni pred odchodom si pre nás pripravili súťaž, kde sme mali čo najrýchlejšie, ale najmä čo najsprávnejšie zareagovať na situácie, pri ktorých je ohrozený ľudský život. Okrem dopravnej nehody sme mali prípad utopenia, pádu parašutistu, epilepsie aj pankreatitídy. Okrem nových informácií a zopakovania si prvej pomoci, bol náš kolega Kubo vo víťaznom tíme a podľa slov kompetentných bol najlepší z celej skupiny aj z celého 5. ročníka TerIss.

„Týmto by sme sa chceli poďakovať vedeniu Slovenskej zdravotníckej univerzity, že nám umožnilo zúčastniť sa TerIss,“ uzatvárajú študenti SZU v Bra­tislave.

Jana Benková

 

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok