Lekársky obzor 4/2020Na aktuálnu tému

Daniela KLIMOVÁ, Jakub STYK, Simona HUMPLÍKOVÁ, Petra PRIŠČÁKOVÁ, Vanda REPISKÁ: Pandémia COVID-19: celosvetová výzva    

Pôvodná práca

Pavol SNOPKO, Branislav KOLAROVSZKI, René OPŠENÁK, Martin HANKO, Mária MASARYKOVÁ: Vplyv BMI na výskyt komplikácií po operačnej liečbe degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice – porovnanie pacientov z hľadiska veku

                                   

Andrea PASTORÁKOVÁ, Robert PETROVIČ, Zuzana PRIBILINCOVÁ, Mária KNAPKOVÁ, Jana MALOVÁ, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Daniel BÖHMER, Ján CHANDOGA: Molekulovogenetická podstata a diagnostika kongenitálnej adrenálnej hyperplázie
na Slovensku                                                                                                                                                                                    

Klinická štúdia

Marian BAKOS, Tomas JANKOVIC, Andrej VONDRAK, Natalia FARRAOVA: Diagnostika a liečba nepalpovateľných lézií prsníka             

Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: Porovnanie efektivity a  senzitivity prenatálnej a  postnatálnej sonografickej diagnostiky vrodených vývojových chýb obličiek na Slovensku                                                                                                                            

Prehľadová práca

Zuzana KLEPCOVÁ, Katarína KALINOVÁ, Dominika VESELÍNYOVÁ, Miroslava RABAJDOVÁ:  MikroRNA a triple negatívny karcinóm prsníka                                                                                                                                                                              

Kazuistika

Magdaléna ZÁBORSKÁ, Tomáš BARCZI,  Peter MALOVEC, Libor BAFRNEC: Uplatnenie imunomodulačnej terapie pri chronických a recidivujúcich ochoreniach kože a mäkkého tkanivaLekársky obzor 4/2020 na čítanie

 

Loading...