Lekársky obzor - Lek ObzKlinická štúdia
Ľubomír MARKO, Michal GURIN, Nina LAJMONOVÁ, Barbara MRÁZOVÁ, Peter VLADOVIČ: Komplikácie pri laparoskopických resekciách rekta – retrospektívna     analýza – 2007 – 2019
Dmytro DMYTRIIEV, Evgenii GLAZOV, Bohdan ZALETSKIY, Kostiantyn DMYTRIIEV, Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRALINSKY: Nová modifikovaná technika kombinovaného intramuskulárneho „quadratum lumborum blokády“ a jej efektívnosť


Agáta SZABÓOVÁ, Miroslav KILIAN, Jozef BARINKA, Jana FELDINSZKÁ, Peter JACKO, Peter ŠIMKO: Neoperačná verzus operačná liečba nestabilných   extraartikulárnych zlomenín falangov ruky
Sergiy SNIZHKO, Igor SHEVCHUK, Igor SADOVIY: Liečba pacientov s perforovaným ezofágom komplikovaným akútnou purulentnou mediastinitídou
Lucia LUDVIGH CINTULOVÁ, Libuša RADKOVÁ, Pavol BEŇO, Martin SAMOHÝL: Postoje a skúsenosti rodičov s očkovaním


Prehľadová práca
Ivan MALÍK, Gustáv KOVÁČ, Lucia HUDECOVÁ: Aktuálne terapeutické možnosti proti koronavírusu 2 vyvolávajúcemu   ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2)
Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Ján FILLO, Zuzana VALÁŠKOVÁ: Dopady antagonistov a agonistov LHRH na kardiovaskulárny systém u pacientov     s karcinómom prostaty
Denisa ČELOVSKÁ, Katarína VLČKOVÁ, Viera ŠTVRTINOVÁ: Sympatoexcitácia a zvýšené kardiovaskulárne riziko u hypertonikov


Kazuistika
Jana POBEHOVÁ, Martina ZAVACKÁ, Peter ZAVACKÝ: Akútna končatinová ischémia ako prejav včasnej komplikácie po transplantácii obličky


Recenzia
Marián BERNADIČ: Gvozdjáková A., Kucharská J., Sumbalová Z.: Koenzým Q10  v zdraví a v chorobách


Lekársky obzor 9/2020 na čítanie

 

Loading...