Lekársky obzor 6/2010

Lekársky obzor č. 6/2010 je venovaný životnému jubileu šéfredaktora časopisu - prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc.

Editorial

Jaroslava STRNOVÁ, Katarína FURKOVÁ: Čo je nové v pediatrii a nefrológii?/ What is new in pediatrics and nephrology?

Pôvodné práce/Original article

Katarína FURKOVÁ, Júlia HRACHOVÁ: Koncentrácie vitamínu D u detí a adolescentov sledovaných v nefrologickej ambulancii/Vitamin D concentration in children and adolescents from nephrology outpatients department

Karel MATOUŠOVIC, Anna ŠTEKLÁČOVÁ, Milada BOHDANECKÁ, Pavel ROSSMANN, Jaroslav ŠPATENKA: I mírně snížený příjem soli v dietě zpomalí progresi ledvinové nedostatečnosti u potkanů po 5/6 nefrektomii/Even slightly decreased dietary salt intake suppresses progression of renal insufficieny in rats with 5/6 nephrectomy

Milan KUCHTA, Mária SIROŤÁKOVÁ, Emeše MAJOROVÁ, Natália KUCHTOVÁ: Distribúcia mastocytov v bioptických materiáloch z pažeráka u detí a adolescentov/Mast cells distribution in biopsy from esophagus in children and adolescents

Spomienky na študentské roky sa spájajú s mnohými dobrými učiteľmi. Jedným z nich je profesor Ladislav Zlatoš. Z jeho prednášok sa dalo učiť pre medicínu aj pre život. Prinášal vždy najnovšie pohľady na pato­mechanizmy chorôb. Nikdy nič nepredstieral, pôsobil skôr skromne a priateľsky. A taký ostal dodnes.

Gratulaci k tomuto výročí posíláme jménem výboru České pediatrické společnosti i Pracovní skupiny dětské nefrologie při naší společnosti.

Profesora Šašinku znají u nás samozřejmě starší kolegové z opakovaných osobních setkání, ať již na Slovensku, v ČR či v zahraničí. Vždy jsme oceňovali jeho přátelský přístup ke kolegům bez ohledu na věk, jeho organizační schopnosti a trvalou aktivitu, často na něko­lika frontách. Vychoval řadu svých kolegů, ze kterých se stali důstojní pokračovatelé, a to nejen ve vedoucích funkcích, ale i v subspecializaci dětské nefrologie. Jeho košické období vtisklo tamější pediatrické klinice pečeť moderního pracoviště. Mladší kolegové jej znají zpros­tředkovaně - přes jeho monografie o dětské nefrologii či kompendium pediatrie. Obě monografie našly své čte­náře i v ČR a my musíme přiznat, že na podobné tak rozsáhlé dílo si u nás zatím nikdo netroufl. Naštěstí slovenština není ani pro nás problém a mimo hotových pediatrů monografie našly své čtenáře i mezi studenty lékařských fakult v ČR. Šašinka a jeho bratislavský team nás také předběhli při zahájení pravidelné dialyzační léčby u dětí, která v Praze začala až o něco později. Snažili jsme se to pak v následujících létech vrátit slovenským kolegů tím, že se u nás transplantovali jejich pacienti nízkých věkových skupin.

Naše společnost ocenila zásluhy prof. Šašinky v oblas­ti pěstování vzájemných a přátelských kontaktů mezi našimi a slovenskými pediatry dne 24. března v roce 2005 udělením čestného členství České pediatrické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Laudace k jeho 75. narozeninám je připravena pro další číslo našeho oficiálního časopisu Česko-slovenská pediatrie, takže se dostane do ruky i slovenským odběratelům. V témže vydání bude s dedikací na jeho počest uveřejněna práce z oblasti, která patří mezi jeho hlavní odborné zájmy - dětské nefrologie.

Milý Miro,

Posíláme tedy do tohoto Vašeho slovenského periodika srdečné přání a pozdravy, další gratulace vyjde v našem společném časopise. Stále doufáme, že se přece jen podaří realizovat Tvou návštěvu v Praze, kde bychom Tě mohli osobně pozdravit jako našeho čestného hosta a udělat radost Tobě i Tvé paní ubytováním ve staro­slavném Karolinu.


Za všechny gratulanty zatím zdraví

Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

V letnom období roku 2010 sa dožíva 60 rokov profesor Dukát. Narodil sa 20. 6. 1950 v Bratislave, Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1974. Po promócii pracoval na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie v Bratislave ako výskum­ný pracovník-lekár, neskoršie ako samostatný vedecký pracovník. Od roku 1982 pracuje na II. internej klinike LFUK-FNsP v Bratislave, najprv ako odborný asistent.

prof. MUDr. Miroslav Anton Šašinka, DrSc.13. júna 2010 oslávil prof. Šašinka svoje životné jubileum. Keď sa niekto dožíva 75-rokov nemôže si síce spievať „Čože je to päťdesiatka...“ ale mal by sa tešiť, že k tej 50-tke pridal v dobrom zdraví ďalších 25, čo je istý symbol, lebo je to polovica z 50. Som nesmierne poctená tým, že práve mne sa dostala tá česť, písať o našom váženom jubilantovi. Je totiž človekom, ktorého si nesmierne vážim, pretože mi dal veľa medicínskych vedomostí, ľudských múdrostí, životných skúseností, ale i istoty, že ho vždy môžem požiadať o radu a pomoc pri riešení problémov či už medicínskych alebo pracovných. A tak skúsme bilancovať kto vlastne prof. Šašinka je.