Ultrasonografia obličiek je v súčasnosti bežné vyšetrenie, vykonáva sa preventívne, ak je patologický nález v moči, pri vnútorných chorobách, ako sú nefro­patie, uropatie, artériová hypertenzia, diabetes mellitus a i. (1-3). Umožňuje posúdiť veľkosť, tvar, uloženie, štruktúru obličiek (obrázok 1 – 3), konkrementy (obrázok 4), dila­táciu kalichovopanvičkového systému (obrázok 5 – 8), nádory (obrázok 9), zachytáva parenchýmové a para­pelvické cysty, potvrdzuje pokročilosť anatomických zmien pri zlyhávaní vlastných obličiek i transplantovanej obličky (obrázok 10). Nahradila i. v. urografiu pri mnohých patologických stavoch, nie však pri urotelových nádoroch či pri lokalizácii konkrementu v močových cestách. Je súčasťou certifikovanej činnosti abdominálna ultra­sonografia u dospelých.

Two-dimensional ultrasonography of kidneys

Štefan HRUŠOVSKÝ, Adriana GREGUŠOVÁ, Gabriela BERNASOVSKÁ, Mária ĽUPTÁKOVÁ, Andrea FARKAŠOVÁ, Martin DEMEŠ
(Z I. internej kliniky SZU, FNsP Bratislava, NsP akad. L. Dérera v Bratislave, prednosta prof. MUDr. Š. Hrušovský, CSc., Dr.SVS)