Gratulaci k tomuto výročí posíláme jménem výboru České pediatrické společnosti i Pracovní skupiny dětské nefrologie při naší společnosti.

Profesora Šašinku znají u nás samozřejmě starší kolegové z opakovaných osobních setkání, ať již na Slovensku, v ČR či v zahraničí. Vždy jsme oceňovali jeho přátelský přístup ke kolegům bez ohledu na věk, jeho organizační schopnosti a trvalou aktivitu, často na něko­lika frontách. Vychoval řadu svých kolegů, ze kterých se stali důstojní pokračovatelé, a to nejen ve vedoucích funkcích, ale i v subspecializaci dětské nefrologie. Jeho košické období vtisklo tamější pediatrické klinice pečeť moderního pracoviště. Mladší kolegové jej znají zpros­tředkovaně - přes jeho monografie o dětské nefrologii či kompendium pediatrie. Obě monografie našly své čte­náře i v ČR a my musíme přiznat, že na podobné tak rozsáhlé dílo si u nás zatím nikdo netroufl. Naštěstí slovenština není ani pro nás problém a mimo hotových pediatrů monografie našly své čtenáře i mezi studenty lékařských fakult v ČR. Šašinka a jeho bratislavský team nás také předběhli při zahájení pravidelné dialyzační léčby u dětí, která v Praze začala až o něco později. Snažili jsme se to pak v následujících létech vrátit slovenským kolegů tím, že se u nás transplantovali jejich pacienti nízkých věkových skupin.

Naše společnost ocenila zásluhy prof. Šašinky v oblas­ti pěstování vzájemných a přátelských kontaktů mezi našimi a slovenskými pediatry dne 24. března v roce 2005 udělením čestného členství České pediatrické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Laudace k jeho 75. narozeninám je připravena pro další číslo našeho oficiálního časopisu Česko-slovenská pediatrie, takže se dostane do ruky i slovenským odběratelům. V témže vydání bude s dedikací na jeho počest uveřejněna práce z oblasti, která patří mezi jeho hlavní odborné zájmy - dětské nefrologie.

Milý Miro,

Posíláme tedy do tohoto Vašeho slovenského periodika srdečné přání a pozdravy, další gratulace vyjde v našem společném časopise. Stále doufáme, že se přece jen podaří realizovat Tvou návštěvu v Praze, kde bychom Tě mohli osobně pozdravit jako našeho čestného hosta a udělat radost Tobě i Tvé paní ubytováním ve staro­slavném Karolinu.


Za všechny gratulanty zatím zdraví

Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.