Editorial
Pavel DOLEŽEL: Pokrok v otorinolaryngológii/Progress in otorhinolaryngology         447

Pôvodná práca/Original article

Pavel DOLEŽAL, Tibor BARTA, Patrik ŠTEFANIČKA: Chirurgická liečba nepriechodnosti slzných ciest/Lacrimal duct stenosis surgery         449
Juraj KOVAĽ, Silvia KREMPASKÁ, Magdaléna ANDRAŠOVSKÁ: Mikrovaskulárna dekompresia n. trigeminus, n. facialis a n. cochleovestibularis: idiopatická neuralgia n. trigeminus, hemifaciálny spazmus, invalidizujúce vertigo/Microvascular decompression of the trigeminal, facial and cochleovestibular nerve: idiopathic trigeminal neuralgia, hemifacial spasm, invalidizing vertigo         453
Juraj KOVAĽ, Silvia KREMPASKÁ, Ladislav KALIARIK, Magdaléna ANDRAŠOVSKÁ: Vestibulárny schwanóm odstránený translabyrintovým prístupom/Vestibular schwannoma removed by translabyrinthine approach         460
Marián SIČÁK, Miroslav OBTULOVIČ, Mikuláš PURA: Endoskopická technika v chirurgii hypofýzy/Endoscopic technique in hypophysis surgery         466
Patrik ŠTEFANIČKA, Boris DUCHAJ, Matúš VALACH, Viliam GÁL, Pavel DOLEŽAL, Milan PROFANT: Naše skúsenosti s biopsiou sentinelovej lymfatickej uzliny pri slizničných karcinómoch hlavy a krku/Our experience with sentinel lymph node biopsy in head and neck mucosal squamous cell carcinoma         470
Marián SIČÁK, Katarína LUNÍKOVÁ,  Adrian ŽALMAN: Štandardné postupy v súčasnej chirurgii štítnej žľazy/Standards in actual thyroid surgery         477

 

Prehľady/Overviews

Roman BLAHUTA, Peter STANKO: Indikácia vyšetrení v orofaciálnej oblasti pri podozrení na Sjögrenov syndróm/Indications of examinations in the orofacial area when suspecting the Sjögren syndrome         483
Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Ivana DEDINSKÁ, Juraj MIKLUŠICA, Blažej PALKÓCI, Ľudovít LACA, Marián MOKÁŇ:  Ultrasonografia transplantovanej obličky: fyziologický obraz, akútna rejekcia a hydronefróza/Ultrasonography of transplanted kidney: Normal image, acute rejection, hydronephrosis         485

 


 

 


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri