Lekársky obzor 4/2014

Lekársky obzor 4/2014

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lekársky obzor 4/2014Pôvodné práce/Original article
Lucia KENDROVÁ, Miriam IŠTOŇOVÁ, Kamila KOCIOVÁ, Pavol NECHVÁTAL, Eva LABUNOVÁ, Wioletta MIKUĽÁKOVÁ: Kvalita života pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc/Quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Zuzana MATZOVÁ, Igor ŠKODÁČEK, Ján ŠUBA, František BÖHMER: Miera znalostí škodlivých účinkov drog u adolescentov zneužívajúcich psychoaktívne látky a u ich rodičov/The level of knowledge of detrimental effects of drugs of adolescents with substance use disorders and their parents

Prehľad/Overview

Monika BEROVÁ, Veronika VARGOVÁ: Postihnutie pľúc u detí so systémovými vaskulitídami/Lung involvement in children with systemic vasculitis

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri