Lekársky obzor 5/2014

Lekársky obzor 5/2014

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lekársky obzor 5/2015Pôvodné práce/Original article

Miroslava FUŇÁKOVÁ, Miroslav KUBEŠ, Marek DRÁB, Dana DÚBRAVOVÁ, Marta PETRÍKOVÁ, Eva VALACHOVIČOVÁ, Ján TRNKA, František HORN: Amniotic fluid stem cells – a new source for the cell therapy?/Kmeňové bunky z amniovej tekutiny – nový zdroj bunkovej terapie? (in English)  
Lenka REISMÜLLEROVÁ, Monika POLÁČKOVÁ, Karol HOLOMÁŇ, Ján LUHA: Výskyt placenta praevia v gravidite po in vitro fertilizácii/Incidence of placenta praevia in pregnancy after in vitro fertilization

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri