Lekársky obzor 7-8/2014

Lekársky obzor 7-8/2014

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Lekársky obzor 7-8/2014 Editoriál

Juraj Olejník: Tempora mutantur et nos mutamur in illis...

Pôvodné práce/Original article

Veronika LONGAUEROVÁ, Marek VICIAN, Juraj OLEJNÍK: Miniinvazívna chirurgia v liečbe akútnej apendicitídy/Miniinvasive surgery in a therapy of acute appendicitis        
Filip DANNINGER, Róbert BYSTRIAN, Igor STRÁŇAVA: Liečba refraktérneho ascitu implantáciou Denver shuntu/The treatment of refractory ascites by implantation of the Denver shunt        
Michal GERGEL, Ivan BRYCHTA, Juraj OLEJNÍK: Peroperačné sledovanie koncentrácie parathormónu pri cielenej paratyroidektómii/Intraoperative parathormone monitoring during focused parathyroidectomy        
Alexander MAYER, Martin HLADÍK, Juraj OLEJNÍK: Naše skúsenosti a vývoj v laparoskopickej kolorektálnej chirurgii/Our experience and evolution of laparoscopic colorectal surgery        
Martina FRIŠTÁKOVÁ, Milan KOKAVEC, Viktor DUBRAVAY: Ponsetiho metóda terapie equinovaróznej deformity nôh – retrospektívne hodnotenie výsledkov/Ponseti treatment of congenital clubfoot-retrospective results evaluation        
Peter MIKOLAJČÍK, Milan DRAGULA, Peter ĎURDÍK: Poúrazové vnútrobrušné krvácanie u detí/Posttraumatic intraabdominal bleeding in children

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Tempora mutantur et nos mutamur in illis...

Na prelome milénií sa v odborných medicínskych kruhoch výrazne akcelerovali hlasy známych nestorov svetovej aj slovenskej chirurgie v zmysle jej straty miesta „kráľovského medicínskeho odboru“ s tým, že zlatým vekom chirurgie bolo dvadsiate storočie. Je pravdou, že významný pokrok a široká paleta prístrojov namiesto skalpela postavila chirurga do úlohy pokorného služobníka zdravia, či komfortu vlastného pacienta. Snaha po oprávnenej miniinvazívnosti chirurgie nepridala na atraktívnosti pri výbere odboru pre lekárov v úvode ich profesiovej púte, zvýšila nároky na množstvo vedomostí a fyzických zručností chirurga. Aj príspevky v tomto čísle záujemcu presvedčia o často nezastupiteľnosti a vysokej efektívnosti chirurgickej práce.

I. chirurgická klinika LF SZU a UNB stále zostáva vlajkovou loďou vo všeobecnej chirurgii, kde okrem pozície lídra a garanta postgraduálneho špecializačného štúdia v súčasnosti má už aj viac ročníkov ukončenej pedagogickej práce s vlastnými študentmi všeobecného lekárstva pri zavŕšení ich medicínskeho pregraduálneho vzdelania aj s absolvovaním štátnej záverečnej skúšky z chirurgie. Samozrejme, že zvýšená pedagogická a výskumná aktivita vyžaduje veľmi solídny základ vo vlastnej klinickej práci. Vlastné výsledky a názory sú obsahom odborných prác v tomto čísle a predpokladám, že sú aj dokladom nášho odborného zotrvania na „pulze dňa“. Posledné desaťročia síce pre zdravotníctvo naozaj neznamenali priestorovú, či prístrojovú konjunktúru, ale určite potvrdili vysoký kredit ľudského faktora v slovenskej medicíne aj zdravotníctve. Slovami Plauta želám čitateľovi: Dictum sapienti sat est.


Prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
prednosta I. chirurgickej kliniky LF SZU a UNB

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri