Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Lekársky obzor 9/2014 Esej/Essay

Peter KUKUMBERG: Esej o neuropsychiatrii/Neuropsychiatric essay

Pôvodné práce/Original article

Karin GMITTEROVÁ, Ľubica PROCHÁZKOVÁ, Petra DOŠEKOVÁ: Použitie Montreal cognitive assessment testu vo včasnej diagnostike kognitívnych porúch pri skleróze multiplex/ Montreal Cognitive Assessment in the diagnosing of cognitive impairment in multiple sclerosis        
Katarína KRAČUNOVÁ, Jana GROLMUSOVÁ, Ján BENETIN: Poruchy spánku pri Parkinsonovej chorobe/Sleep disorders in Parkinson´s disease        
Peter VALKOVIČ, Ján HARŠÁNY, Marta HANÁKOVÁ, Michal MINÁR, Jana MARTINKOVÁ, Ján BENETIN: Depresia je najvýznamnejším determinantom kvality života u pacientov s Parkinsonovou chorobou/Depression is the most important determinant of quality of life in patients with Parkinson´s disease

 

Prehľad/Overview

Ján MIHALOV: Apatia – samostatný neuropsychiatrický syndróm?/Apathy – independent neuropsychiatric syndrome?        
Zuzana KOŠUTZKÁ, Michal MINÁR, Peter VALKOVIČ: Zamŕzanie chôdze pri Parkinsonovej chorobe/Freezing of the gait in Parkinson´s disease        
Gabriela TIMÁROVÁ: Súčasné možnosti liečby epilepsie/Contemporary ways in the treatment of epilepsy

Kazuistika/Case report

Michal MINÁR, Darina PETRLENIČOVÁ, Pavel BLAŽÍČEK, Peter VALKOVIČ: Závažné neuropsychiatrické komplikácie alternatívnej výživy/Severe neuropsychiatric complications of alternative diet

MiniAtlas

Jozef VOJTAŠŠÁK Jr., Jozef VOJTAŠŠÁK Sen.: Pigmentová villonodulárna synovitída bedrového kĺbu/Pigmented villonodular synovitis of the hip


Loading...