Lekársky obzor 10/2014

Lekársky obzor 10/2014

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lekársky obzor 10/2014

Editoriál

Mirko ZIBOLEN: Neonatológia – medicína založená na dôkazoch/Neonatology – evidence based medicine

Pôvodné práce/Original article

Katarína Maťašová, Lenka Kočvarová, Silvia Smolárová, Lucia Lúčanová, Hana Kolarovszká, Zuzana Uhríková, Ján Danko, Mirko Zibolen: Zmena stratégie starostlivosti o extrémne nezrelých novorodencov a jej dôsledky/Changes in strategy of care about extremely preterm infants and their impact on the outcomes        
Lenka KOČVAROVÁ, Katarína MAŤAŠOVÁ: Hranične nezrelí novorodenci – skúsenosti perinatologického centra/Late preterm newborns – perinatal center experiences        
Zuzana UHRÍKOVÁ, Katarína MAŤAŠOVÁ, Dalibor MURGAŠ, Mirko ZIBOLEN: Kongenitálna diafragmatická hernia – multidisciplinárna spolupráca/Congenital diaphragmatic hernia – multidisciplinary approach

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri