Lekársky obzor 11/2014

Lekársky obzor 11/2014

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lekársky obzor 11/2014Editoriál

Milan KOKAVEC: Rozvoj detskej ortopédie/Development of the pediatric orthopedics

Pôvodné práce/Original article

Milan KOKAVEC, Boris LIŠČAK, Viktor DÚBRAVAY, Martin TREPÁČ: Porovnanie operačnej artroerézy a konzervatívnej liečby bolestivej flexibilnej plochej nohy u detí/Comparison of surgical arthroereisis with conservative treatment of flexible painful flatfeet in children        
Hana HABÁNOVÁ, Anton ČUNDERLÍK, Igor RUSŇÁK, František HORN, Dana DÚBRAVOVÁ, Michaela JEZBEROVÁ: Prenatálna diagnostika arachnoidových cýst a postnatálny manažment/Prenatal diagnosis of arachnoid cysts and postnatal management        
Slavka POŽGAYOVÁ, Sabina ŠUFLIARSKA, Andrej FICEK, László KOVÁCS, Denisa ILENČÍKOVÁ: Sledovanie chimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek u detí/Monitoring of chimerism after allogeneic stem cell transplantation in children

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri