Lekársky obzor 12/2014

Lekársky obzor 12/2014

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lekársky obzor 12/2014Pôvodné práce/Original article

Eva MUSILOVÁ, Vladimír MASARYK, Monika MAČKINOVÁ: Komplexná fyzioterapia svalovej dysbalancie pri hornom skríženom syndróme/Complex physiotherapy muscle dysbalance at the upper cross syndrome

Prehľad/Overview

Boris LIŠČÁK, Milan KOKAVEC, Martin TREPÁČ, Viktor DUBRAVAY: Súčasné spôsoby operačnej liečby deformít chrbtice u detí – časť 1/Current methods of surgical treatment of spinal deformities in children – part 1        
Boris LIŠČÁK, Milan KOKAVEC, Martin TREPÁČ, Viktor DUBRAVAY: Súčasné spôsoby operačnej liečby deformít chrbtice u detí – časť 2/Current methods of surgical treatment of spinal deformities in children – part 2
Georgína KOLNÍKOVÁ, Vanda REPISKÁ, Petya MARINOVA, Jana RAMPALOVÁ, Iveta MEČIAROVÁ, František ONDRIAŠ: Súčasné možnosti skríningu predrakovinových stavov krčka maternice/Current possibilities of screening of precancerous lesions of cervix uteri

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri