Lekársky obzor 4/2015

Lekársky obzor 3/2015

Lekársky obzor 4/2015Pôvodná práca/Original article

Eva MITROVÁ, Girma BELAY, Dana SLIVARICHOVÁ-ŽÁKOVÁ, Katarína MELICHEROVÁ, Dana KOSORÍNOVÁ: The human-sheep species barrier and the prion protein gene mutation E200K/Mutácia prionového génu E200K a druhová bariéra medzi človekom a ovcou (In English) 
Eva MITROVÁ, Dana SLIVARICHOVÁ-ŽÁKOVÁ, Martin ŠTELZER: Príspevok ku prevencii profesionálnej nákazy pri diagnostike Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby/Contribution to the prevention of professional risk related to the diagnostic of Creutzfeldt-Jakob disease        
Zuzana PROVAZNÍKOVÁ, Igor RUSŇÁK: Diagnostika a chirurgická intervencia pri rezíduách po pôrode/Diagnostics and surgical intervention of residues after the childbirth

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri