Lekársky obzor 7-8/2015

Lekársky obzor 7-8/2015

Lekársky obzor 7-8/2015Editorial

Štefan HRUŠOVSKÝ: Hepatológia, gastroenterológia a prieniky medicíny/Hepatology, gastroenterology and intersection of the medicine

Pôvodná práca/Original article

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŽIGRAI, Filip DANNINGER: Neoplázie po transplantácii pečene/Neoplasms after liver transplantation         
Gabriela BernasovskÁ, Michaela ŠtugelovÁ, Štefan HruŠovskÝ: Analýza mortality 74 hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene/Mortality analysis of 74 inpatients with liver cirrhosis         
Ľudovít LACA, Ivana DEDINSKÁ, Ján JANÍK, Blažej PALKÓCI, Juraj MIKLUŠICA: Možnosti chirurgického riešenia pečeňových metastáz neuroendokrinných nádorov/Surgery of liver metastases of neuroendocrine tumors

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri