Lekársky obzor 11/2015

Lekársky obzor 11/2015

Lekársky obzor 11/2015Editoriál

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Medicína, celoživotné vzdelávanie/Medicine – study all the life

Pôvodná práca/Original article

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Záchyt chromozómových anomálii u 660 párov s poruchami reprodukcie/Detection of chromosomal anomalies in 660 couples with reproductive disorders

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri