2021

 • Lekársky obzor 1/2021 - obsah

  Lek Obz 1/2021PÔVODNÁ PRÁCA
  Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Zmeny parametrov metabolizmu lipoproteínov u pacientov so steatózou  pečene        

  KLINICKÉ ŠTÚDIE
  Gustáv KOVÁČ, Anna PORUBENOVÁ, Ivan MALÍK, Stanislav ORAVEC, Štefan KEČKÉŠ, Alena KRISTOVÁ, Michal FARKAŠ, Pavel BLAŽÍČEK, Vladimír HERIBAN, Jozef ŠUVADA: Poznámky k laboratórnej diagnostike Covid-19   

 • Lekársky obzor 2/2021 - obsah

  Lek Obz 2/2021Klinická štúdia
  Elvin A. MELIKOV, Alexey Y. DROBYSHEV, Sergey V. SHAMRIN, Andrey A. MITEREV:  Použitie distrakčnej osteogenézy na vaskularizované autografty u pacientov s defektami kĺbov a deformitami rôznej etiológie       

 • Lekársky obzor 3/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 3/2021Prehľadová práca
  Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Peter GAVORNÍK, Fedor ŠIMKO: Biomarkery ako prostriedok  precizovania manažmentu chronického zlyhania srdca   

 • Lekársky obzor 4/2021

  Lekársky obzor 4/2021

 • Lekársky obzor 4/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 4/2021Prehľadová práca
  Ivan JOB, Imrich BEER, Miroslav FERENČÍK, Radovan ZACHAROVSKÝ: Mimotelový obeh ako spúšťač vazodilatačného šoku  po kardiochirurgických operáciách        
  Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Peter MIKUS: Rómski seniori

 • Lekársky obzor 5/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 5/2021PREHĽADOVÁ PRÁCA
  Katarína VLČKOVÁ, Denisa ČELOVSKÁ: Hypertenziou indukované orgánové poškodenie - kompas v reklasifikácii kardiovaskulárneho rizika hypertonikov a hodnotení efektivity liečby        
  Lukáš ŠEBESTA, Magdaléna JABLONICKÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Nové možnosti riešenia rezistencie na hormonálnu liečbu karcinómu prsníka        

 • Lekársky obzor 6/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 6/2021KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Michal URDA, Simona LAŠTÍKOVÁ, Juraj MAZAL, Eva ROZBORILOVÁ, Lukáš PLANK, Anna FARKAŠOVÁ: Mutácie génu receptora epidermálneho rastového faktora u nefajčiarov s adenokarcinómom pľúc v banskobystrickom regióne