Vo viacerých systémoch, ktoré sa zaoberajú aktuálnou medicínskou literatúrou sa v ostatnom čase prudko zvyšuje rozbor zaujímavých kazuistík. Je možné, že na to mal podstatný vplyv aj neočakávaný celosve­tovo vysoký záujem, ktorý vzbudil televízny seriál Doktor Haus v zdravotníckych, ale aj mimo­zdravotníckych kruhoch.

Rozširovaniu kazuistík ale najviac prospeli skúsenosti s rozširovaním autodidaktických testov. Zistilo sa, že účinnosť autodidaktických testov, teda schopnosť zapamätať si dôležité fakty z prečítaného textu prudko stúpa, ak ich čitateľ čerpá v spojení s konkrétnym prípadom z praxe. Lekár/zdravotná sestra si pritom často spomenie na svojho pacienta, podobného uvá­dzanému pacientovi, resp. si predstavuje uvádzaného pacienta a vštiepiteľnosť ponúkaných vedomostí sa významne zvyšuje. Analýza kazuistiky je zvyčajne doplnená podrobným diferenciálno-diagnostickým rozborom, ktorý si čitateľ oveľa ľahšie zapamätá v súvislosti s konkrétnym pacientom než, ako by si ho zapamätal z jednoduchého abstraktného výpočtu diferenciálno-diagnostických možností.

Pokúsime sa tento nový rozširujúci sa trend demonštrovať na príklade MedscapeCME Case Study (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) zo dňa 2. júla 2010. Rozoberá celkove 5 pacientov. Prvý pacient je 61-ročný muž s kolikovými bolesťami brucha, náhlym vznikom hnačky, krvavou stolicou a tenezmami v trvaní 2 mesiacov. Je uvedená podrobná anamnéza a výsledky laboratórnych vyšetrení, vrátane 3 farebných mikro­skopických obrázkov sliznice hrubého čreva. V teste web ponúka diferenciálnu diagnózu medzi kolorektál­nym karcinómom, mikroskopickou kolitídou, zápalovou chorobou čreva (napr. Crohnova choroba), hemoroidmi a kolitídou vyvolanou Clostridium difficile. Správna diagnóza je mikroskopická kolitída (správne ju určilo 56 % kolegov). Uvádza sa postup, podľa ktorého sa dospelo ku správnej diagnóze a podrobne sa rozobe­rajú osobitnosti ulceróznej kolitídy a jej liečbu. Ďalšie 2 otázky autodidaktického testu sa dotýkajú možných vedľajších príznakov a závažných komplikácií ulceróznej kolitídy.

Ďalším pacientom je 26-ročný muž s 5 mesiacov trvajúcimi bolesťami brucha, občasným vracaním, melénou, hematochéziou a hematemézou. Podrobné výsledky obsahujú aj rtg. snímky brucha, irigografiu a peroperačný obrázok črevného divertikula (ten až potom, čo si zatipujete správnu diagnózu). Diferenciál­no-diagnostický rozbor ponúka cudzie teleso v tenkom čreve, obštrukciu tenkého čreva vyvolanú obrovským divertikulom ilea (správna diagnóza, určilo ju 60 % účastníkov testu), intususcepciu a zápalovú chorobu čreva.

Tretím pacientom je 77-ročný muž, ktorého prijali na akútne oddelenie s 4-hodinovými kŕčmi v bruchu a biliárnxm vracaním. Podrobnejšia anamnéza však odhalila dlhšie trvajúce zažívacie ťažkosti. Laboratórne výsledky dopĺňajú rtg. snímky brucha a hrudníka. Diferenciálna diagnóza ponúka cholelitiázu (správna diagnóza, určilo ju 40 % respondentov), ulkusovú chorobu, črevné adhézie a chronickú pankreatitídu. Uvádzajú sa liečebné možnosti.

Štvrtý prípad je z úplne iného súdka, zaoberá sa patologickým ultrazvukom plodu u ženy s placenta praevia. Tri obrázky ukazujú USG a CT vyšetrenie, diferenciálna diagnóza zahrňuje placenta accreta (správ­na diagnóza, určilo ju 72 % respondentov), abrupciu placenty, predčasnú ruptúru placenty a vasa previa.

Piaty prípad analyzuje podchladeného pacienta nájdeného na ulici s poruchou vedomia a bradykar­diou, privezeného na ambulanciu akútnych príhod. Výsledky laboratórnych testov doplňujú záznamy EKG. V diferenciálnej diagnóze ponúkajú 4 alternatívy: hyperkaliémiu, hypotyreózu, hypotermiu (správna diagnóza, určilo ju až 83 % čitateľov) a akútny infarkt myokardu. Rozoberajú sa možné príčiny, komplikácie, terapia a prognóza.

Jednotlivé analýzy sú doplnené prístupom k po­drobnejším literárnym zdrojom, ktoré sa dotýkajú analyzovaných pacientov. Stačí klepnúť a máte na obrazovke prehľadne a súborne spracovanú diagnózu od epidemiológie až po konečnú prognózu. Ihneď sa Vám objasní príčina Vašej chybnej odpovede, resp. sa Vaše vedomosti o danej problematike podstatne pre­hĺbia. A kvôli tomu predsa surfujeme po webe, nie?

S pozdr@vom

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interesting case reports analysis on the web