Lekársky obzor 4/2019Slovo na rozlúčku
Marián BERNADIČ, Igor RIEČANSKÝ, Tibor ŠAGÁT, Milan LEHKÝ: Za prof. MUDr. Miroslavom Antonom Šašinkom, DrSc. (1935 – 2019)...         


Pôvodné práce
Zuzana RAUSOVÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Viliam MOJTO: Starnutie a ročné obdobie ovplyvňujú hladiny antioxidantov u ľudí        
Barbora PITEKOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Možnosť vplyvu zvýšených plazmatických koncentrácií alfa-1-kyslého glykoproteínu na farmakokinetiku a farmakologickú účinnosť niektorých liekov        


Prehľadové práce
Anna REMKOVÁ: Špecifiká prevencie cievnych mozgových príhod pri fibrilácii predsiení spojenej s chronickým ochorením obličiek         
Andrej DUKÁT, Ján BREZA, Jr., Eliška KUBÍKOVÁ, Peter GAVORNÍK, Juraj PAYER: Noktúria ako rizikový faktor kardiovaskulárnej mortality        
Jozef ROVENSKÝ, Marián BERNADIČ: Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída        


Vedecká informácia
Marián BERNADIČ: Zriedkavý dátum 29. február je dňom „zriedkavých chorôb“        

Autodidaktický test 4/2019Lekársky obzor 4/2019 na čítanie

Lekársky obzor 4/2019 - na čítanie