Lekársky obzor 5-6/2019Editoriál
Vladimir KRCMERY, Roberto CAUDA: Zdravotná starostlivosť o marginalizované skupiny: seniori, siroty, bezdomovci verzus utečenci a migranti        


Pôvodené práce
Daria KIMULI, Maria KOMLOSI, Ivan SZABO et al.: Vysokohorská malária u presídlených utečencov z horských oblastí Kene, Rwandy a Burundi        
Maria HARDY, Marian MARTKOVJAK, Anna BERESOVA et al.: Sú bezdomovci ohrozením verejného zdravia?        


Hoang CHENG HOIN, Martina BENCOVA, Veronika SLADECKOVA et al.: Reverzibilita antibiotickej rezistencie u sirôt s AIDS po genocíde v Phnom Penh (2003-2017), Kambodža        
Peri HAJ ALI, Jan BYDZOVSKY, Ladislav BUCKO et al.:: Migranti a utečenci zo Sýrie a Iraku cez „balkánsku trasu“ nepredstavujú hrozbu pre verejné zdravie (výskumná poznámka)        
Thomas SIMONEK, Anna LISKOVA, Mariana MRAZOVA et al.: Kolonizácia migrantov morskými – ale nie ľudskými patogénmi v utečeneckých táboroch Veria a Alexandria v severnom Grécku        
Jozef SUVADA, Thomas SIMONEK, Magdalena SMET et al.: Stresový posttraumatický syndróm ako najbežnejšia choroba pri akútnej katastrofe versus chronický dlhodobý stress utečencov v Libanone a Jemene        
Katarina MULAMA, Michaela MULERA, Frantisek MATEICKA et al.: Zníženie výskytu tuberkulózy po poklese AIDS po vykonaní preventívnej stratégie 2009-2017 u vysídlenej populácie po kmeňovom konflikte v severo-západnej Keni        
Andrea SHAHUM, Peri HAJ ALI, Maria CHABADOVA et al.: Pomaly progredujúci a neskoro sa prejavujúci detský AIDS medzi „deťmi ulice“ sústredenými v Phnom Penh a Sihanoukville, Kambodža      

  
Prehľadová práca
Marian BARTKOVJAK, Vladimir KRCMERY: Vakcinácia a zdravotná príprava humanitárnych pracovníkov pred akútnou cestou do trópov   

    
Osobnosti slovenskej medicíny
Vladimír ŠEFRÁNEK: 100 rokov od narodenia profesora MUDr. Ivana Šimkovica, DrSc.     

   
Nové knihy
Marián BERNADIČ, Ingrida BERNADIČOVÁ:  Zdravý životný štýl návštevníkov bardejovských kúpeľov (Tatiana Kimáková, 2019)Lekársky obzor 5-6/2019 na čítanie

Lekársky obzor 5-6/2019 - na čítanie