Pôvodné práce
Katarína SKALICKÁ, Ľudmila PODRACKÁ: Genetická diagnostika v personalizovanej liečbe steroid-rezistentného nefrotického syndrómu        
Róbert OCHABA, Lucia CHROMÍKOVÁ: Vývoj vybraných indikátorov súvisiacich s diagnózou F10 poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu        

Prehľadové práce
Ľubomír SKLADANÝ, Silvia KASSOVÁ, Juraj ŠVÁČ: Syndróm krehkosti (frailty) u mužov hospitalizovaných na internom oddelení        
Dagmar NEMCSICSOVÁ, Aleksandra TOMOVA, Daniela OSTATNÍKOVÁ, Katarína BABINSKÁ: Črevná mikrobiota a syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve        
Gabriela CHOWANIECOVÁ, Peter BERŽINEC, Dalibor ONDRUŠ: Aktuálne možnosti liečby metastatického karcinómu pľúc

       
Igor BARTL, Peter JACKULIAK, Juraj PAYER: Význam vitamínu D v andrológii        
Marián BERNADIČ, Jozef ROVENSKÝ, Michal BERNADIČ: Antifosfolipidový syndróm        

Predstavujeme nové knihy
Peter Kukumberg: Radovan Hrubý: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie (Martin, 2019)        

Príloha 1
Súhrny prác prezentovaných na Študentskej vedeckej konferencii LF SZU 2019        

Autodidaktický test 8/2019   Lekársky obzor 8/2019 na čítanie

Lekársky obzor 8/2019 - na čítanie