Lekársky obzor 9/2019Skúsenosti z praxe
Zuzana FEČKOVÁ, Katarína FEDOROVÁ, Natália ŠTECOVÁ: Kvalita života pacienta s mnohopočetným myelómom         

Pôvodné práce
Branislav JAĎUĎ, Martin SMATANA, Lubica HLINKOVA,  Jana IVANOVÁ, Róbert RUSNÁK, Róbert BABEĽA: Náklady za stratu produktivity spojenej s predčasnou smrťou pacientov v produktívnom veku s diagnózou mnohopočetný myelóm na Slovensku: výsledky z národnej štúdie z roku 2018         
Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Lubica HLINKOVA, Jana IVANOVÁ,  Róbert RUSNÁK,  Róbert MAMRILLA, Róbert BABEĽA: Celkové náklady na mnohopočetný myelóm v Slovenskej republike: analýza celkových nákladov na modelového pacienta v produktívnom veku  

       
Katarína FEDOROVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Jana IVANOVÁ, Róbert MAMRILLA, Róbert RUSNÁK: Pohľad na sociálne zabezpečenie u pacientov s mnohopočetným myelómom a na nepriame náklady súvisiace s týmto ochorením na Slovensku         
Róbert OCHABA, Andrea MADARÁSOVÁ GECKOVÁ: Sociálne determinanty zdravia školákov – kľúčové výsledky medzinárodného prieskumu         
Oľga JANÍČKOVÁ,  Juraj GAŠPAROVIČ, Ľubica Sedílková, Alica Stračinová: Detekcia vírusu hepatitídy C  u detských pacientov         

Prehľadové práce
Petronela ŠEBESTOVÁ: Štandardy kvality diagnostických a terapeutických metód v paliatívnej starostlivosti sa týkajú každého z nás         

Vzdelávanie
Ljuba BACHÁROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Helena BERNADIČOVÁ, Marián BERNADIČ: Práca s vedeckými a odbornými informáciami ako nevyhnutná súčasť vysokoškolského vzdelávania. Medzinárodné vedecké školy – doplňujúca aktivita vzdelávania medikov a mladých vedcov         

Recenzia
Marián BERNADIČ: Úvod do spracovania a prezentovania dát v medicíne (K. Kozlíková a M. Trnka, Košice: Equilibria, 2018)         

Autodidaktický test 9/2019Lekársky obzor 9/2019 na čítanie

Lekársky obzor 9/2019 - na čítanie