Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠSDL Školské stredisko Povereníctva SNR pre zdravotníctvo pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne od. - 1. mája 1953

ÚDL Ústav pro doškolování lékarú v Praze - od 1. júla 1953

SÚDL Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne - od 1. januára 1957

ILF Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave - od 1. júla 1966

IVZ Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave - od 1. júla 1991

SPAM Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave - od 1. novembra 1998

SZU Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave -od 1. septembra 2002

 

Podľa knihy Valent, M., Tichý, M., Štencl, J.: Univerzitný profesor MUDr. Dionýz Dieška, DrSc.. Zakladateľ, budovateľ, dlhoročný riaditeľ inštitúcie pre ďalšie vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve na Slovensku. Bratislava: SZU, 2008, 260 s.