Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Novinky časopisu Lekársky obzor

Informácia o predplatnom na rok 2017

Vážení čitatelia,

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako vydavateľ odborných časopisov LEKÁRSKY OBZOR, FARMACEUTICKÝ OBZOR a OŠETROVATEĽSKÝ OBZOR je a chce naďalej zostať nositeľom významnej tradície informovania odbornej verejnosti v oblastiach, ktoré sú jej z hľadiska profilácie ňou poskytovaného vysokoškolského štúdia vlastné. V podmienkach problematického financovania školy preto nebolo jednoduché nájsť cestu, ako udržať vydávanie časopisov, ich vysokú odbornú úroveň a zachovať tak možnosť prezentovať nové poznatky z jednotlivých odborov zdravotníckych vied.

Boli to práve podmienky financovania, ktoré na určitú dobu zneistili prispievateľov, ako aj odberateľov našich časopisov. Za túto situáciu – aj keď finančné zdroje výrazne ovplyvniť nedokážeme, sa ospravedlňujeme. Sme si však vedomí, že pokračovať má zmysel, ani nie tak vo vzťahu k tradícii, ale hlavne kvôli novým poznatkom, ktoré môžu inšpirovať iných a prispieť tak k úrovni zdravotníctva na Slovensku.

Veríme, že súčasné nastavenie kompetencií a vzťahov, administratívnych aj odborných, medzi vydavateľom Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a realizátorom Zdravotníckym vydavateľstvom HERBA, s.r.o je také, aby odborná verejnosť mohla dostať do rúk naše časopisy v aktuálnom čase a s vysokou úrovňou odborného obsahu. Chceme sa spoločne poďakovať za vašu doterajšiu dôveru a ubezpečiť vás, že urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní.

Cena za jedno číslo OBZORU bola stanovená na 1,90 € s DPH a ročné predplatné je závislé od počtu čísiel ( 12, resp. 4). Objednávky predplatného pre r. 2017 adresujte na mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo písomne na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, p.Helena Mešková, Limbová 12, 833 3 Bratislava. Telef. kontakt: 02/59 370 657

Ing. Igor Naňo
Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity


 

Lekársky obzor 7-8/2016 - obsah

Lekársky obzor 7-8/2016 Lekársky obzor 7/8 2016
REFUGEES AND MIGRANTS HEALTH CHALLENGES
(Guest editor: V. Krcmery, Nairobi, and Roberto Cauda, Rome)


Editorial
Vladimir KRCMERY: Zika virus in nonimmigrant air travel: radical disinsection or forget olympics and honeymoon (in English)

Original papers
John Mutuku MULI, Gertruda MIKOLASOVA, Georgius HERDICS, Miriama BALAZOVA, Maria CERVENKOVA, Monika JANKECHOVA, Lubomira TKACOVA, Anna MURGOVA, Dagmar KALATOVA, Peter JURIS, Zuzana DUDOVA, Jana HRUSKOVA, Jan ONDREJKA, Jan BOZIK, Stefan STRAKA, Marian NACHTMANN, Moses Kiwou KIMON: Geohelminths in refugees using Balkan Route: A comparison to rural population of Eastern Slovakia (in English)        
Jirina KAFKOVA, Alexandra MAMOVA, Vladimir KRCMERY: Tuberculosis and malnutrition in populations of informal settlements in Nairobi, Kenya (in English)   

 

Lekársky obzor 6/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 6/2016Pôvodná práca
Denisa LIPTÁKOVÁ, Janka KOREŇOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK: Mikrobiologická analýza materského mlieka        
Nataliia KUZMINOVA, Valentina ROMANOVA, Valentina SERKOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Ukazovatele zápalu a koncentrácia leptínu u pacientov s ischemickou chorobou srdca (in English)        
Nataliia KUZMINOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Zmeny krvných lipidov u osôb s rodinnou anamnézou závažnej artériovej hypertenzie (in English)


Prehľad
Anna REMKOVÁ: Bezpečnosť versus účinnosť priamych perorálnych antikoagulancií: používame správne dávky?        
Jozef LUKÁČ, Oľga LUKÁČOVÁ: Systémový lupus erythematosus – nové poznatky o diagnostike a liečbe

 

Lekársky obzor 4/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzorPôvodná práca
Tomáš ŠIMURDA, Miroslava DOBROTOVÁ, Jela IVANKOVÁ, Ivana PLAMEŇOVÁ, Lucia STANČIAKOVÁ, Pavol HOLLÝ, Juraj CHUDEJ, Kvetoslava KULICHOVÁ, Ján STAŠKO, Peter KUBISZ: Aktuálne údaje o trombofilných stavoch v Národnom registri trombofilných stavov v Slovenskej republike        
Michaela SÁSIKOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Angelika BÁTOROVÁ, Diana BARQAWIOVÁ, Adriana GREGUŠOVÁ, Ján CHANDOGA, Ladislava WSÓLOVÁ, Miroslav ŽIGRAI: Komplexná porucha hemostázy pri cirhóze pečene        
Mária Pisarčíková, Milan Kurák, Martina LisIková, Jozefína Petrovičová, Iveta FANDÁKOVÁ, Peter Ratkovský: Ťažká sepsa a septický šok u detí – výsledky z registra sepsy 2008 - 2014


Prehľad
Zuzana KALINOVÁ, Peter JURIŠ, Ivan MARTINKA, Anton GÚTH: Epidemiológia kampylobaktériózy a Guillainov–Barrého syndróm        
Ivajlo POPOV, Kristína HORKOVIČOVÁ, Jela VALAŠKOVÁ, Vladimír KRÁSNIK: Umelé vnútroočné šošovky, materiály a dizajn

 

Lekársky obzor 2/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzorEditoriál
Marián BERNADIČ: Lekársky obzor – dostupný časopis slovenských lekárov s tradíciou v bibliografických databázach


Pôvodná práca
Lucia GÉCZOVÁ, Zuzana PRIBILINCOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Marián BERNADIČ: Tyreopatie u pediatrických pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek        
Alica CHOCHOLOVÁ, Andrea ŠOLTÝSOVÁ, Gabriel MINÁRIK,  Peter SLEZÁK, Emília KAISEROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Polymorfizmy génov pre tiopurín S-metyltransferázu v zdravej slovenskej populácii a v populácii pediatrických onkologických pacientov        
Erika MACHÁČOVÁ, Jana JAREKOVÁ, Vanda VÝROSTEKOVÁ, Jana PERŽELOVÁ: Vedomosti a postoje študentov medicíny k povinnému očkovaniu        
Margita ŠPALEKOVÁ, Martina KOTRBANCOVÁ: Slovensko a eliminácia morbíl v Európe        

 

Lekársky obzor 12/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 12/2015Editoriál

Ingrid SCHUSTEROVÁ: Kardiovaskulárne choroby v mladej populácii/Cardiovascular diseases in the young population

Pôvodná práca/Original article

Panagiotis ARTEMIOU, Boris BILÝ, Nicholas CHAROKOPOS, Ioannis CHRYSOGONIDIS, Ioannis PASHALIDIS, František SABOL: Spojitosť sérových koncentrácií CRP a Il-6 s veľkosťou aneuryzmy vzostupnej a zostupnej hrudnej aorty/The association of the serum CRP and IL-6 levels with the ascending and descending thoracic aortic aneurysmal size        
Eva JOPPOVÁ, Denisa KOČIŠOVÁ, Nina FATULOVÁ, Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, Milan KUCHTA, Ingrid SCHUSTEROVÁ: Subklinický zápal, artériová tuhosť a intimo-mediová hrúbka karotíd u adolescentov s nadváhou a obezitou/ Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial carotid thickness in adolescents with overweight and obesity/ Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial carotid thickness in adolescents with overweight and obesity

 

Lekársky obzor 10/2015 - obsah časopisu

 

Lekársky obzor 10/2015Pôvodná práca/Original article

Denisa LIPTÁKOVÁ, Janka KOREŇOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK : Mikrobiologická analýza materského mlieka/Microbiological analysis of breast milk        
Ivana DEDINSKÁ, Slavomíra VALACHOVÁ, Denisa OSINOVÁ, Juraj MIKLUŠICA, Blažej PALKOCI, Michal MOKÁŇ: Polycystická choroba obličiek a transplantácia/Polycystic kidney disease and transplantation

Prehľad/Overview

Ľudmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠKOVÁ: Nové  stratégie  v  liečbe  chronickej  lymfocytovej leukémie/New strategies in the treatment of chronic lymphocytic leukemia        
Monika HRICOVÁ, Marek ORENČÁK: Dodržiavanie zdravotných odporúčaní pacientom/Patient´s adherence to health advice        

 

Lekársky obzor 7-8/2015

Lekársky obzor 7-8/2015Editorial

Štefan HRUŠOVSKÝ: Hepatológia, gastroenterológia a prieniky medicíny/Hepatology, gastroenterology and intersection of the medicine

Pôvodná práca/Original article

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŽIGRAI, Filip DANNINGER: Neoplázie po transplantácii pečene/Neoplasms after liver transplantation         
Gabriela BernasovskÁ, Michaela ŠtugelovÁ, Štefan HruŠovskÝ: Analýza mortality 74 hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene/Mortality analysis of 74 inpatients with liver cirrhosis         
Ľudovít LACA, Ivana DEDINSKÁ, Ján JANÍK, Blažej PALKÓCI, Juraj MIKLUŠICA: Možnosti chirurgického riešenia pečeňových metastáz neuroendokrinných nádorov/Surgery of liver metastases of neuroendocrine tumors

 

Lekársky obzor 5/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 5/2015Pôvodná práca/Original article

Zuzana BERECOVÁ, Peter BOŘUTA, Monika KALDARÁROVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ: Meranie gradientu na stenóze aortálnej a pulmonálnej chlopne – echokardiografia alebo magnetická rezonancia?/Gradient assessment of aortic and pulmonary valve stenosis in patients with congenital heart disease – echocardiography or magnetic resonance imaging?        
Ľubica ROZIAKOVÁ, Lucia SETTEYOVÁ, Martin MISTRÍK, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Metabolický syndróm u pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek/Metabolic syndrome in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

 

Lekársky obzor 5/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 5/2016Editoriál
Jozef ROVENSKÝ: Reumatológia 2016


Pôvodná práca
Ivan RYBÁR, Tamara ZIMANOVÁ, Johana SARAKOVÁ, Tomáš LULOVIČ, Peter LULOVIČ, Viera DRLIČKOVÁ, Daniela RICHVALDSKÁ, Eugénia DROBNÁ, Oľga MACEKOVÁ, Pavel MAKOVNÍK, Rudolf BLAHUNKA, Zlatica ROHOVÁ, Eva KORKOŠOVÁ, Renáta IVANKOVÁ, Rastislav GAŠPAR: Charakteristika pacientov s bolesťami v dolnej časti chrbta pred kúpeľnou liečbou


Prehľad
Jozef ROVENSKÝ, Vanda MLYNÁRIKOVÁ, Ronald A. ASHERSON, Igor KOZÁK: Antifosfolipidový syndróm        
LUKÁČOVÁ O., LUKÁČ J.: Biologická liečba pri reumatoidnej artritíde        
Jozef ROVENSKÝ, Oľga BOLDIŠOVÁ,Tibor URBÁNEK, Richard IMRICH:  Alkaptonúria a ochronóza

 

Lekársky obzor 3/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzorPôvodná práca
Zoltán CIBULA, Libor NEČAS, Peter ŠIMKO, Mária SEMÁNEKOVÁ, Milan KOKAVEC, Michal JAVORKA: Vplyv rizikových faktorov na prerast femuru a tíbie po zlomeninách stehnovej kosti v detskom veku a hodnotenie remodelačného potenciálu stehnovej kosti pomocou vyšetrenia MRI        
Jozef BABEĽA, Vladimír BALÁŽ: Roboticky asistovaná resekcia obličky pre tumor        
Miroslava PODOLINSKÁ, Eva HORVÁTHOVÁ, Soňa WIMMEROVÁ, Zora GEROVÁ: Pozitívna rodinná anamnéza zvýšeného tlaku krvi ako rizikového faktora artériovej prehypertenzie a hypertenzie u študentov stredných škôl v projekte Rešpekt pre zdravie        
Zuzana SERESOVÁ, Eliška LACKOVÁ, Igor RUSŇÁK: Predčasný pôrod ako následok nespolupráce pacientky   

 

Lekársky obzor 1/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzorPôvodná práca
Ľudovít LACA, Ivana DEDINSKÁ, Blažej PALKOCI, Juraj MIKLUŠICA, Ján JANÍK: Chirurgická liečba intrahepatálneho cholangiokarcinómu        
Barbora NOVOTNÁ, Ján BREZA ml.: Postihnutie obličiek u pacientov s komplexom tuberóznej sklerózy        
Lenka POLAKOVIČOVÁ, Vladimír KUBINEC, Juraj MLÁKA, Jozef VALKY: Vplyv hypotermie v perioperačnom období na riziko krvných strát u pacientov podstupujúcich totálnu endoprotézu bedrového kĺbu        
Zuzana HRABOVSKÁ, Jagienka JAUTOVÁ: Využitie priamej imunofluorescencie v diagnostike autoimunitných intraepidermových bulóznych dermatóz        
Vladimír MASARYK: Vzájomné pôsobenie medzi fyzickou aktivitou a telesnou hmotnosťou

 

Lekársky obzor 11/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 11/2015Editoriál

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Medicína, celoživotné vzdelávanie/Medicine – study all the life

Pôvodná práca/Original article

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Záchyt chromozómových anomálii u 660 párov s poruchami reprodukcie/Detection of chromosomal anomalies in 660 couples with reproductive disorders        

 

Lekársky obzor 9/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 9/2015Editorial

Viliam DOBIÁŠ: Urgentná medicína/Emergency medicine

Pôvodná práca/Original article

Andrea SMOLKOVÁ: Polytrauma – ovplyvňuje smerovanie pacienta mortalitu?/ Polytrauma – does routing have impact on mortality?

 

Lekársky obzor 6/2015

Lekársky obzor 6/2015Pôvodná práca/Original article

Eva BALKOVÁ: Oral allergy syndrome and pollen food allergy syndrome/Orálny alergický syndróm a peľovo-potravinový syndróm (in English)
Andrea SMOLKOVÁ: Polytrauma – vieme odhadnúť riziko smrti?/Polytrauma – are we able to predict the death risk?
Lenka POLAKOVIČOVÁ, Vladimír KUBINEC, Juraj MLÁKA, Jozef VALKY: Vplyv hypotermie v perioperačnom období na riziko krvných strát u pacientov podstupujúcich totálnu endoprotézu bedrového kĺbu/The influence of perioperative hypothermia on blood loss risk in patients undergoing hip arthroplasty

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok

Anketa

Zúčastňujete sa na Autodidaktickom teste